MATERIAŁY FORMACYJNE DLA DZIECI Z KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI

ŚW. FRANCISZKA I ŚW. HIACYNTY

PRZY PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI ŁASKI BOŻEJ W HALINOWIE

TROCHĘ O NASZYCH PATRONACH…

ŚWIĘTY FRANCISZEK

Św. Franciszek Marto urodził się 11 czerwca 1908 r. we wiosce Aljustrel, należącej do parafii Fatima (Portugalia). Jego rodzice, którzy byli pasterzami, zadbali o chrześcijańskie wychowanie Franciszka i jego młodszej siostry Hiacynty. W domu panował zwyczaj wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej. Dzieci od najmłodszych lat pomagały rodzicom w uprawie roli i wypasie owiec.

Jesienią 1916 r., kiedy troje pastuszków: Franciszek, Hiacynta oraz ich kuzynka Łucja, pilnowało stada owiec w Loca do Cabeco, objawił się im anioł, trzymający w rękach kielich, a nad nim hostię, z której spływały krople krwi. Anioł uklęknął obok dzieci i powiedział im, by odmawiały modlitwę do Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przepraszając za wszelkie grzechy, świętokradztwo i obojętność wiernych. Od tego czasu dzieci zaczęły gorliwie się modlić w intencjach przekazanych im przez anioła. Franciszek spędzał wiele czasu na modlitwie przed tabernakulum. W ten sposób pragnął towarzyszyć znieważanemu przez ludzi Chrystusowi.

13 maja 1917 r. na pastwisku w Cova da Iria dzieciom objawiła się Matka Boża i powiedziała im, żeby przychodziły na to miejsce każdego trzynastego dnia miesiąca, aż do października. Podczas kolejnych objawień Maryja przykazała pastuszkom często odmawiać różaniec i pokutować w intencji nawrócenia grzeszników, aby w ten sposób wynagrodzić za ich winy wobec Niepokalanego Serca Maryi.

13 lipca Matka Boża powierzyła dzieciom sekret mówiąc, że nie wolno go nikomu wyjawić. Wkrótce potem dzieci zostały aresztowane i zamknięte w więzieniu na dwa dni przez niechętne Kościołowi władze gminy Vila Nova de Ourém. Były upokarzane i straszone, lecz zniosły z odwagą przesłuchania, nie ulękły się pogróżek i nie zdradziły przekazanych im przez Matkę Bożą sekretów. Wzajemnie podtrzymywały się na duchu i często odmawiały różaniec. Zapraszały do modlitwy także współwięźniów i uczyły ich miłości do Boga oraz zachęcały do życia po chrześcijańsku. W trosce o siostrę, która bardzo tęskniła do rodziców, Franciszek modlił się o odwagę dla niej: Boże, proszę, aby Hiacynta nie bała się. Odmówię za nią Zdrowaś Maryjo. Franciszek był chłopcem spokojnym, wrażliwym, uczuciowym, odznaczającym się głęboką duchowością i wiarą. Gorąco pragnął jak najszybciej przyjąć Komunię Św. i dostąpić wiecznej radości w raju. Był dobry, opiekuńczy, zdolny do wielkich poświęceń. Lubił rozmyślać i medytować. Całe swe życie i pokutę ofiarował, aby «pocieszyć Pana».

W październiku 1917 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej, która znajdowała się obok kościoła parafialnego. Często w drodze do szkoły zatrzymywał się w kościele na modlitwie. We wrześniu 1918 r. wybuchła na Półwyspie Iberyjskim epidemia zapalenia oskrzeli i płuc, na które oprócz ojca zachorowali wszyscy członkowie rodziny Marto. Pod koniec marca 1919 r. na swą gorącą prośbę Franciszek przyjął I Komunię Św.

Zmarł 4 kwietnia 1919 r. w domu rodzinnym i został pochowany na cmentarzu parafialnym. 13 marca 1952 r. jego ciało przeniesiono do bazyliki w Cova da Iria i pochowano w kaplicy po prawej stronie głównego ołtarza.

ŚWIĘTA HIACYNTA

Św. Hiacynta Marto urodziła się 11 marca 1910 r. w Aljustrel. W odróżnieniu od swego starszego brata była ruchliwa i bardzo żywa. Objawienia Matki Boskiej wzbudziły w niej głęboką litość nad grzesznikami i współczucie na myśl o czekających ich po śmierci cierpieniach. Modliła się o nawrócenie grzeszników i podejmowała pokutę w ich intencji, co stało się charakterystycznym rysem jej duchowości. Bardzo boleśnie przeżyła śmierć brata.

Zmarła po długiej chorobie 20 lutego 1920 r. w Lizbonie. Swe cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników, za pokój na świecie i w intencji Ojca Świętego. 12 września 1935 r. jej ciało uroczyście przeniesiono z rodzinnego grobowca barona Alvaiazere w Ourém na cmentarz w Fatimie i pochowano obok grobu Franciszka. 1 maja 1951 r. ciało Hiacynty zostało złożone w specjalnym grobowcu w bazylice w Cova da Iria w kaplicy po lewej stronie głównego ołtarza.

Razem zostali ogłoszeni błogosławionymi 13 maja 2000 r. przez papieża Jana Pawła II, a świętymi 13 maja 2017 r. przez papieża Franciszka.

TROCHĘ O ŻYWYM RÓŻAŃCU…

  • Żywy Różaniec został założony w 1826 r. przez Marię Paulinę Jaricot, zatwierdzony przez papieża i podany wiernym, czyli ludziom do wprowadzania w życie.
  • Żywy Różaniec jest modlitwą dla każdego – dla dzieci, młodzieży, starszych.
  • Żywy Różaniec, dlatego, że składa się z 20 róż (20 żywych osób, które codziennie odmawiają 1 dziesiątek Różańca Świętego, czyli 1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O mój Jezu) – Razem Tworzy to JEDEN WIELKI WIENIEC RÓŻ DLA MATKI BOŻEJ.
  • Osoby, które są w Kole Żywego Różańca starają się w swoim życiu naśladować Matkę Bożą.
  • Osoby, które są w Żywym Różańcu, oprócz tego, że odmawiają 1 dziesiątek Różańca to rozważają tajemnicę, którą odmawiają, rozważają, czyli myślą o tym, co wtedy przeżywał Pan Jezus i Matka Najświętsza.
  • Jeśli zdarzyłoby się, że ktoś w naszym Kole Żywego Różańca, z jakiś przyczyn, nie mógłby w nim być, np. przeprowadzi się do innego miejsca, czy są jakieś inne powody, zgłasza to księdzu i wtedy szuka się nowej osoby, aby był zawsze komplet 20 osób.
  • Każde Koło Żywego Różańca wybiera sobie Patrona, czyli szczególnego opiekuna – naszymi patronami są św. Franciszek i św. Hiacynta – Dzieci Fatimskie.

MOJE CODZIENNE OBOWIĄZKI W KOLE RÓŻAŃCOWYM…

I Odmawianie codziennie 1 Dziesiątka Różańca czyli:

1x Ojcze nasz

10 x Zdrowaś Maryjo

1x Chwała Ojcu

1x O mój Jezu;

II Pamiętać o naszej intencji: MODLIMY SIĘ ZA NASZYCH RODZICÓW;

III W czasie tego odmawiania modlitwy, albo chwile po pomyśleć, co przeżywał Pan Jezus i Matka Boża w Tajemnicy Różańca Świętego, którą teraz odmawiam;

IV Tajemnicę Różańca Świętego, którą odmawiamy należy zmieniać co miesiąc w I niedzielę miesiąca wg podanego grafiku;

V Jak najczęściej (jeśli już mogę) przystępować do Sakramentów Świętych: Spowiedzi Świętej i Komunii Świętej;

VI Na ile to możliwe zachęcać innych do odmawiania Różańca Świętego;

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI

W PARAFII NMP MATKI ŁASKI BOŻEJ

W HALINOWIE

CZEŚĆ RADOSNA

Tajemnica I – Zwiastowanie NMP

Każdy z nas jest przez Boga do czegoś wybrany i powołany. Czy jestem gotowy, by z ufnością odpowiedzieć na Boże wezwanie? Maryjo, Ty od chwili Zwiastowania przez całe życie wiernie służyłaś Panu Bogu. Naucz mnie rozpoznawać i dobrze wypełniać swoje powołanie.

Tajemnica II – Nawiedzenie Św. Elżbiety

Wokół nas jest wielu ludzi potrzebujących pomocy. Nie zawsze musi to być konkretna pomoc. Czasem wystarczy uśmiech i dobre słowo. Czy chętnie pomagam swoim rodzicom, koleżankom, kolegom, osobom starszym i chorym? Maryjo, pragnę tak jak Ty z miłością pomagać każdemu człowiekowi, mając świadomość, że w każdym z nich mieszka Pan Jezus.

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa

Pan Jezus tak często puka do mojego serca, tak bardzo chciałby w nim zamieszkać. Czy moje serce nie jest zamknięte tak jak drzwi gospody, do której nie chciano wpuścić Świętej Rodziny? Maryjo, złóż Małego Jezusa w żłóbku mojego serca. Chcę, by zawsze było Mu w nim jak najlepiej.

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa

Moje życie jest darem Boga. On nieustannie obdarza mnie swoimi łaskami. Czy dziękuję Mu za Jego wielką dobroć i opiekę? Maryjo, przez Twoje ręce ofiaruję Bogu Ojcu to, co najcenniejsze – moje serce i całe moje życie, aby wszystko, co czynię było na największą Jego chwałę.

Tajemnica V – Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Są takie chwile, kiedy wydaje mi się, że Pan Bóg jest daleko ode mnie. Jednak w rzeczywistości to ja przez grzech i własne słabości oddalam się od Niego. Czy wtedy kieruję swoje kroki do kościoła, aby w sakramencie pokuty spotkać się z dobrym i miłosiernym Bogiem? Maryjo, bądź zawsze blisko mnie, abym nigdy nie zagubił drogi prowadzącej do Chrystusa.

CZEŚĆ ŚWIATŁA

Tajemnica I – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Przez przyjęcie sakramentu Chrztu świętego zostałem włączony do wspólnoty Kościoła i otrzymałem łaskę uświęcającą. Czy dziękuję Panu Bogu za to, że od tego momentu jestem Jego umiłowanym dzieckiem? Maryjo, pomóż mi, abym poprzez modlitwę i ciągłą pracę nad sobą, strzegł w swojej duszy wielkiego skarbu, jakim jest łaska Boża.

Tajemnica II – Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

W swoim życiu czasami doświadczam różnych problemów, których nie potrafię rozwiązać. Czy w takich sytuacjach proszę o pomoc Pana Jezusa, czy też bardziej liczę na własne siły? Maryjo, pomóż mi uważnie słuchać słów, które poprzez Ewangelię kieruje do mnie Twój Syn i rozwiązywać wszelkie trudności zgodnie z Jego wskazaniami.

Tajemnica III – Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia

Chcę być uczniem Pana Jezusa, ale często uważam, że wszyscy wokół mnie powinni się zmienić, tylko nie ja. Czy mam świadomość tego, że to ja potrzebuję ciągłego nawracania się, przemiany i uważnego słuchania Ewangelii, by móc dawać dobre świadectwo o swojej wierze i miłości do Jezusa? Maryjo, proszę Cię, abym poprzez swoje postępowanie przyczyniał się do budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Tajemnica IV – Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor

Podczas modlitwy doświadczam prawdziwej obecności Pana Jezusa, Jego mocy i dobroci. Wtedy odczuwam radość i chcę, by ta chwila trwała jak najdłużej. Ale nie zawsze tak jest. Czy w momentach, gdy w czasie modlitwy mam trudności ze skupieniem pamiętam o doświadczeniu Bożej obecności i staram się wytrwać w tej modlitwie? Maryjo, pomóż mi wpatrywać się w przemienione oblicze Jezusa, bym mógł wiernie Go naśladować i zawsze podążać Jego drogą.

Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii

W czasie każdej Mszy Świętej Pan Jezus pragnie umocnić mnie swoim słowem, a przychodząc pod postacią Chleba do mojego serca, chce napełnić je miłością i swoją łaską. Czy traktuję uczestnictwo w Eucharystii jako obowiązek, czy  przychodzę z potrzeby serca i miłości do Jezusa? Maryjo, pomóż mi godnie uczestniczyć we Mszy Świętej, która niech zawsze będzie dla mnie radosnym spotkaniem z Chrystusem.

CZEŚĆ BOLESNA

Tajemnica I – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jestem bardzo zabiegany, mam mnóstwo obowiązków, ciągle narzekam na brak czasu. Czy w tym pośpiechu nie zapominam o codziennej modlitwie? Maryjo, wstawiaj się za mną, abym pamiętał o wezwaniu Twojego Syna, jakie skierował do uczniów w Ogrodzie Oliwnym: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” i zawsze na pierwszym miejscu stawiał modlitwę, która jest rozmową z Bogiem, a także ochroną przed wszelkim złem.

Tajemnica II – Biczowanie Pana Jezusa

W swoim życiu nieraz doświadczam bólu, np. zęba, czy stłuczonego kolana. Wtedy jestem niecierpliwy i zazwyczaj narzekam. Czy przypominam sobie w takich momentach Pana Jezusa, który z miłości do mnie pozwolił, żeby żołnierze zadawali mu okropne cierpienia? Maryjo, naucz mnie cierpliwości w znoszeniu różnych cierpień i chorób, bym tak jak Jezus przyjmował je w pokorze i z miłością ofiarował Bogu Ojcu.

Tajemnica III – Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa

Codziennie spotykam się z rówieśnikami w szkole lub na podwórku. Wspólna zabawa  i rozmowa z nimi sprawia mi radość. Są jednak wśród nich i tacy, którzy się ze mnie wyśmiewają. Wytykają, że nie mam modnego ubrania, czy najnowszej zabawki. Czy zamiast przebaczenia i modlitwy w ich intencji, nie odpłacam im złym słowem lub czynem? Maryjo, pomóż mi, abym na wzór Jezusa umiał przebaczać wszystkim, którzy wyrządzili mi krzywdę i zawsze zło zwyciężał dobrem

Tajemnica IV – Dźwiganie Krzyża przez Pana Jezusa

Każdy człowiek ma swój krzyż. Jest to krzyż choroby, problemów, obowiązków trudnych do wykonania. Ja też mam swój krzyż. Czy czasem nie narzekam, że jest on zbyt ciężki? Maryjo, przypominaj mi, że na drodze krzyżowej mojego życia nie jestem sam, bo Ty wstawiasz się za mną i posyłasz wielu dobrych ludzi, niosących mi pomoc tak jak Szymon z Cyreny i Weronika, którzy pomogli Twojemu Synowi podczas drogi na Kalwarię.

Tajemnica V – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

W moim pokoju na ścianie wisi krzyż. Tyle razy w ciągu dnia na niego spoglądam i codziennie czynię znak Krzyża Św. Czy czynię to tylko z przyzwyczajenia, czy też z miłości do Jezusa, ze świadomością za jaką cenę zostałem odkupiony? Maryjo, pragnę z Tobą trwać pod Krzyżem Chrystusa, by z Krzyża czerpać moc do wiernego służenia Jezusowi i odważnego wyznawania swojej wiary.

CZEŚĆ CHWALEBNA

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Codziennie docierają do mnie wiadomości o ludzkim nieszczęściu, wojnach i różnych kataklizmach. To napełnia mnie lękiem, choć wiem, że moje życie tez kiedyś się skończy. Ale czy wierzę w to, że Jezus jest Panem całego Wszechświata, że to właśnie On przez swoje Zmartwychwstanie pokonał grzech, śmierć, szatana i dał nam nadzieję na życie wieczne? Maryjo, wyproś mi łaskę głębokiej wiary, abym nigdy nie bał się tego, co mnie czeka, ale był zawsze przygotowany i żył nadzieją na spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym w niebie.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Tak często zachwycam się pięknym widokiem błękitnego nieba, a w nocy rozświetlonego niezliczonymi gwiazdami. Czy patrząc w niebo myślę Bogu – Stwórcy całego wszechświata i o tym, że tam w niebie jest przygotowane dla mnie miejsce? Maryjo, prowadź mnie bezpieczną drogą do nieba, abym mógł kiedyś zająć to miejsce i wraz z aniołami i świętymi uwielbiać Pana Boga za Jego dobroć i miłosierdzie.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Staram się systematycznie uczyć, uważać podczas lekcji, solidnie wypełniać swoje obowiązki, ale nie zawsze mi się to udaje. Czy w takich sytuacjach nie polegam za bardzo na sobie i własnych możliwościach? Czy wtedy proszę Ducha Św. o Jego dary i pomoc? Maryjo, wstawiaj się za mną, abym na co dzień kierował się natchnieniami Ducha Świętego.

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Matki Bożej

Tak bardzo kocham moją ziemską mamę. Cieszę się, kiedy jest blisko mnie. Zawsze mogę liczyć na jej wsparcie, uśmiech, dobre słowo. Czy pamiętam o tym, że w niebie jest moja Niebieska Mama – Maryja? Maryjo, moja Mamusiu, dziękuję Ci za Twoją nieustanną opiekę i wstawiennictwo. Chcę zawsze kroczyć po Twoich śladach do nieba.

Tajemnica V – Ukoronowanie Matki Najświętszej

Lubię czytać historie o sławnych królach i królestwach. Były one potężne, a jednak już dawno przestały istnieć. Czy pamiętam, że jest takie Królestwo, które trwa i nigdy nie przeminie – to Królestwo Boże – i że Maryja – moja Mama – jest Królową nieba i ziemi? Maryjo, pragnę służyć Tobie  jako wierny rycerz, który z różańcem w ręku będzie pokonywał zło i przyczyniał się budowania na świecie królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

ŚWIĘCI O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ

 „Chciałabym, abyście każdego dnia odmawiali Różaniec”

/13.06.1917 r./ Św. Maryja, FATIMA

Biorąc Różaniec do ręki mawiał:

„Idę strzelać do szatana”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

 „Podajcie mi Różaniec. Podajcie mi moją broń…”

Św. Ojciec Pio

„Różaniec to skarb, który trzeba odkryć.”

„Różaniec to moja ulubiona modlitwa.”

Św. Jan Paweł II

OGŁOSZENIA – I NIEDZIELA ADWENTU -29.11.2020r.

1. MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE – godz. 700, 830, 1000, 1200, 1800.  równolegle sprawujemy druga Mszę Świętą  w tymczasowej kaplicy o godz. 8.30, 10.00 i 12.00. Limity osób w naszym kościele –  ok. 56.

KOMUNIA ŚWIĘTA. W niedzielę poza Mszą Świętą dla osób, które skorzystały z dyspensy a chcą przyjąć Ciało Chrystusa kościół będzie otwarty i w godzinach 1130-11.45 13.00-13.15 i 1730-1745 będzie możliwość przyjąć Ciało Chrystusa.

CELEBRACJE W TYGODNIU codziennie msze o 700 i 1800

Zachęcamy do udziału we mszy w tygodniu (przynajmniej raz na tydzień) osoby, które z różnych względów skorzystają z dyspensy i będą nieobecne w niedziele. Nie traćcie kontaktu z Chrystusem w Eucharystii.

SPOWIEDŹ przed każdą Mszą Świętą w godz. 630-655 i 1730 – 1800. Folię można zawsze odkazić płynem dezynfekującym. Prosimy aby skorzystać z możliwości spowiedzi przed Świętami.

KANCELARIA – poniedziałek po Mszy Świętej do 1930, środa i piątek 1700-1800. Sprawy kancelaryjne można omawiać telefonicznie z jednym z duszpasterzy lub sekretariatem. E-mail: parafiahalinow@gmail.com W sprawach najistotniejszych będziemy umawiać bezpośrednią rozmowę.

2.Spotkania kandydatów do bierzmowania, dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, bielanek i ministrantów są zawieszone do odwołania.

3. Rozpoczynamy Adwent Dziś w niedzielę

–  Mieliśmy rozpocząć go rekolekcjami. Ze względu na ograniczenia niestety nie będzie w terminie kolejnych rekolekcji. Jak tylko zostaną poluzowane ograniczenia rekolekcje zorganizujemy w ciągu kilku tygodni. Potrzebny jest czas wyciszenia i zatrzymania się. Zachęcamy przynajmniej do codziennej lektury Słowa Bożego. 29.11 w pierwszą niedzielę będzie błogosławieństwo opłatków. Będą rozprowadzane od I niedzieli przez cały adwent. Będą również kolorowe opłatki dla zwierząt. Ofiary składane przy opłatkach pomogą płacić rachunki za ogrzewanie. Opłatek jest znakiem jedności z parafią. Dlatego tu jest pobłogosławiony i przekazywany przez przedstawicieli wspólnoty parafialnej.

– W czasie Adwentu roraty będą odprawiane o godz. 7.00. uwzględniając zasady Reżimu sanitarnego nie będzie w tym roku częstowania bułkami.

–  prosimy osoby które zamawiały msze w czasie rekolekcji na godz. 10 lub 20.00 o zgłoszenie się do zakrystii. Intencje będą odprawione o godz. 7.00 lub 18.00.

4. w poniedziałek święto św Andrzeja Apostoła.

5. W środę o 1745 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6. W czwartek po Mszy Świętej wieczornej (w intencji kapłanów) do g. 2000 Różaniec i Adoracja Najśw. Sakramentu. Modlitwę Adoracyjną kończymy Kompletą i Apelem Jasnogórskim.

7. W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu na Ołtarzu Głównym po Mszy Świętej porannej do g. 17.00.

– I piątek miesiąca. O 16.00 spowiedź a o 17.00 msza św pierwszopiątkowa, 1730 Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

8. w sobotę Nabożeństwo wynagradzające Najśw Sercu Maryi rano. Msza godz. 7.00 nast. modlitwy.

9. . W przyszłą niedzielę 6.12. w drugą niedzielę Adwentu

– będzie rozświetlenie choinki parafialnej oraz św Mikołaj dla dzieci. o godz. 16.30.

– Cały dzień będą rozprowadzane świece Caritas i inne ozdoby choinkowe.

10. 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze o godz. 7.00, 12.00 i 18.00

11. 13.12 w trzecią niedzielę będzie dostępna woda święcona. Nie była rozprowadzana na Wielkanoc, teraz zadbamy aby w każdym domu mogła się znaleźć.

12. Od 17.12. będzie trwał ostatni tydzień Adwentu. Czas na bezpośrednie przygotowanie do Narodzin Jezusa. Pamiętajmy aby narodził się również w nas.

20.12 w czwartą niedzielę będzie ostatni moment aby pojednać się z Chrystusem w sakramencie pokuty.

21 i 22.12. będzie świąteczne strojenie kościoła. Zapraszamy wcześniej z pomysłami a w tych dniach z konkretną pomocą i pracą. Ustawienie figur, choinek, wystrój ołtarza.

Ostatni czas na spowiedź to 22 grudnia. 23 grudnia wieczorem i 24.12 rano spowiedzi nie będzie.

13. Parafialny Zespół Caritas

– apeluje o okazywanie sąsiedzkiej troski i pomoc wobec seniorów.

– serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Wirtualna choinka”. Każdy z nas może zostać św. Mikołajem i obdarować potrzebującą osobę wymarzonym prezentem. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.wirtualnachoinka.pl. Otwórzmy nasze serca i sprawmy radość tym, dla których to może być jedyny prezent pod choinką. 

14. zawiązała się róża dzieci modlących się za rodziców.

15. Podziękowania

– Dziękujemy paniom pomagającym przy sprzątaniu kościoła. Zapraszamy kolejne osoby do włączenia się w tę troskę o piękno świątyni i jej otoczenia.

– Ze względu na sytuację związaną z ograniczeniem liczby wiernych jesteśmy również wdzięczni za każdą wpłatę na rzecz  utrzymania budynku kościoła i pracowników.(opłaty faktur za media, pensje, itd.)

Pod koniec roku będzie można zapoznać się z budżetem parafii za ostatnie pół roku.

16. Instalacja monitoringu.

Jeżeli jeszcze ktoś chce pomoc w tej pracy dla dobra parafii jako kolejny wolontariusz proszę o zgłoszenie się do zakrystii

Od 2 listopada na monitoring 29 osób złożyło w sumie ofiarę 16900 zł. wpłaty na konto proszę dokonywać z tytułem monitoring. Przewidywany koszt inwestycji bez robocizny to 21. 074,13 PLN. Szczegółowa specyfikacja jest do zapoznania się w zakrystii.

Planujemy również transmisje mszy z kościoła parafialnego po zakupie i zainstalowaniu odpowiednich kamer.

17 Uczestnicząc we Mszach Świętych i  Nabożeństwach w kościele pamiętajmy o reżimie sanitarnym i obowiązku zakrywania dróg oddechowych (noszenia maseczek albo przyłbic).

18. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W tyg Idziemy płyta z 33 dniowymi rekolekcjami zawierzenia Najśw. Maryi Pannie.

OGŁOSZENIA – XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA -22.11.2020r.

1. MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE – godz. 700, 830, 1000, 1200, 1800.  równolegle sprawujemy druga Mszę Świętą  w tymczasowej kaplicy o godz. 8.30, 10.00 i 12.00. Limity osób w naszym kościele –  ok. 56.

KOMUNIA ŚWIĘTA. W niedzielę poza Mszą Świętą dla osób, które skorzystały z dyspensy a chcą przyjąć Ciało Chrystusa kościół będzie otwarty i w godzinach 1130-11.45 13.00-13.15 i 1730-1745 będzie możliwość przyjąć Ciało Chrystusa.

CELEBRACJE W TYGODNIU codziennie msze o 700 i 1800

Zachęcamy do udziału we mszy w tygodniu (przynajmniej raz na tydzień) osoby, które z różnych względów skorzystają z dyspensy i będą nieobecne w niedziele. Nie traćcie kontaktu z Chrystusem w Eucharystii.

SPOWIEDŹ przed każdą Mszą Świętą w godz. 630-655 i 1730 – 1800. Folię można zawsze odkazić płynem dezynfekującym. Prosimy aby skorzystać z możliwości spowiedzi przed Świętami.

KANCELARIA – poniedziałek po Mszy Świętej do 1930, środa i piątek 1700-1800. Sprawy kancelaryjne można omawiać telefonicznie z jednym z duszpasterzy lub sekretariatem. E-mail: parafiahalinow@gmail.com W sprawach najistotniejszych będziemy umawiać bezpośrednią rozmowę.

2.Spotkania kandydatów do bierzmowania, dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, bielanek i ministrantów są zawieszone do odwołania.

3. Rozpoczynamy ostatni tydzień czasu zwykłego, który prowadzi nas do myśli o końcu świata. Dla ludzi wierzących jest to znak nadziei.

Dziś w niedzielę

– Uroczystość Chrystusa Króla kończąca rok liturgiczny. po mszy o godz. 10.00 wystawienie Najśw Sakramentu i Litania do Najśw Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Za udział w tej modlitwie możemy otrzymać odpust zupełny.

5. W środę o 1745 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6. W czwartek po Mszy Świętej wieczornej do g. 2000 Różaniec i Adoracja Najśw. Sakramentu. Modlitwę Adoracyjną kończymy Kompletą i Apelem Jasnogórskim.

7. W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu na Ołtarzu Głównym po Mszy Świętej porannej do g. 1755. O 1730 Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

8. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Mieliśmy rozpocząć go rekolekcjami. Ze względu na ograniczenia niestety nie będzie w terminie kolejnych rekolekcji. Jak tylko zostaną poluzowane ograniczenia rekolekcje zorganizujemy w ciągu kilku tygodni. Potrzebny jest czas wyciszenia i zatrzymania się. Zachęcamy przynajmniej do codziennej lektury Słowa Bożego. 29.11 w pierwszą niedzielę będzie błogosławieństwo opłatków. Będą rozprowadzane od I niedzieli przez cały adwent. Będą również kolorowe opłatki dla zwierząt. Ofiary składane przy opłatkach pomogą płacić rachunki za ogrzewanie. Opłatek jest znakiem jedności z parafią. Dlatego tu jest pobłogosławiony i przekazywany przez przedstawicieli wspólnoty parafialnej.

          W czasie Adwentu roraty będą odprawiane o godz. 7.00. Dodatkowe ustalenia w sprawie rorat zostaną podane po konsultacji z rodzicami uwzględniając zasady Reżimu sanitarnego. 

6.12. w drugą niedzielę będzie rozświetlenie choinki parafialnej oraz św Mikołaj dla dzieci. Będą rozprowadzane świece Caritas i inne ozdoby choinkowe.

13.12 w trzecią niedzielę będzie dostępna woda święcona. Nie była rozprowadzana na Wielkanoc, teraz zadbamy aby w każdym domu mogła się znaleźć.

Od 17.12. będzie trwał ostatni tydzień Adwentu. Czas na bezpośrednie przygotowanie do Narodzin Jezusa. Pamiętajmy aby narodził się również w nas.

20.12 w czwartą niedzielę będzie ostatni moment aby pojednać się z Chrystusem w sakramencie pokuty.

21 i 22.12. będzie świąteczne strojenie kościoła. Zapraszamy wcześniej z pomysłami a w tych dniach z konkretną pomocą i pracą. Ustawienie figur, choinek, wystrój ołtarza. Jeżeli ktoś pragnie ofiarować duże drzewko do kościoła prosimy o zgłoszenie do zakrystii. Potrzebne będzie jedno duże. Inne ewentualnie małe.

Ostatni czas na spowiedź to 22 grudnia.

23 grudnia wieczorem i 24.12 rano spowiedzi nie będzie.

9. Parafialny Zespół Caritas apeluje o okazywanie sąsiedzkiej troski i pomoc wobec seniorów. Zapukaj więc do drzwi swojego starszego sąsiada zapytaj czy nie potrzebuje pomocy.

10. W naszej parafii Rodzice, w Różach Różańca modlą się za Dzieci. Zapraszamy dzieci, które chcą modlić się za Rodziców. Modlitwa, którą Ich otoczycie to jeden dziesiątek każdego dnia. Zapisy dzieci osobiście po każdej Mszy Św. lub telefonicznie.

10. Podziękowania

– Dziękujemy ks. Łukaszowi i młodzieży za wprowadzenie relikwii bł Karoliny Kózkówny.

– Dziękujemy paniom pomagającym przy sprzątaniu kościoła i układaniu kwiatów. Zapraszamy kolejne osoby do włączenia się w tę troskę o piękno świątyni i jej otoczenia.

– Ze względu na sytuację związaną z ograniczeniem liczby wiernych jesteśmy również wdzięczni za każdą wpłatę na rzecz  utrzymania budynku kościoła i pracowników.(opłaty faktur za media, pensje, itd.)

Pod koniec roku będzie można zapoznać się z budżetem parafii za ostatnie pół roku.

11. Instalacja monitoringu.

Odbyło się spotkanie dotyczące dokładnego zaplanowania rozmieszczenia kamer, ich rodzaju i innych spraw technicznych. Jeżeli jeszcze ktoś chce pomoc w tej pracy dla dobra parafii jako kolejny wolontariusz proszę o zgłoszenie się do zakrystii

Od 2 listopada na monitoring 26 osób złożyło w sumie ofiarę 15450 zł. wpłaty na konto proszę dokonywać z tytułem monitoring. Dokładną kwotę potrzebną do zrealizowania zadania podam za tydzień. Im więcej będzie do dyspozycji tym większy system będzie zbudowany.

Planujemy również transmisje mszy z kościoła parafialnego po zakupie i zainstalowaniu odpowiednich kamer.

13 Uczestnicząc we Mszach Świętych i  Nabożeństwach w kościele pamiętajmy o reżimie sanitarnym i obowiązku zakrywania dróg oddechowych (noszenia maseczek albo przyłbic).

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

3. Dziś w niedzielę

– Zostaną wprowadzone do naszej parafii relikwie I stopnia bł Karoliny Kózkówny. Wprowadzenie odbędzie się o godz. 10.00 i 12.00. O godz. 16.30 będzie nabożeństwo – czuwanie przy relikwiach dla młodzieży. Obrzędy i modlitwy poprowadzi ks. Łukasz z diec rzeszowskiej, studiujący w Centrum Misyjnym.

Osoby pragnące przyłączyć się do grupy Ostiariuszy zapraszamy na spotkanie i modlitwę na godz. 19.00. O tej posłudze mówi wprowadzenie do mszału (OWMR-2002 nr.105): „Funkcję liturgiczną pełnią także Ci, którzy zbierają ofiary w kościele oraz Ci, którzy w pewnych krajach przyjmują wiernych w drzwiach kościoła, wskazują im właściwe miejsca i utrzymują porządek w czasie procesji.”. Chcemy aby ta posługa była obecna także w naszej parafii.

zbiórka do skarbony będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne

4. w poniedziałek Rocznica Poświęcenia kościoła parafialnego. 25 lat temu we Wspomnienie NMP Ostrobramskiej – 16 listopada 1995 r. kościół konsekrował bp Kazimierz Romaniuk

5. W środę o 1745 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6. W czwartek po Mszy Świętej wieczornej do g. 2000 Różaniec i Adoracja Najśw. Sakramentu. Modlitwę Adoracyjną kończymy Kompletą i Apelem Jasnogórskim.

7. W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu na Ołtarzu Głównym po Mszy Świętej porannej do g. 1755. O 1730 Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla kończąca rok liturgiczny

9. Parafialny Zespół Caritas apeluje o okazywanie sąsiedzkiej troski i pomoc.Pomóż seniorom w obliczu zagrożenia koronawirusem bądźmy czujni i odpowiedzialni za tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Seniorzy w obliczu zagrożenia wymagają od nas  dodatkowego wsparcia. Zapukaj więc do drzwi swojego starszego sąsiada zapytaj czy nie potrzebuje pomocy.

10. Podziękowania

– Dziękujemy panom za czuwanie nad bezpieczeństwem w kościele w czasie nocnej adoracji.

– Dziękujemy paniom pomagającym przy sprzątaniu kościoła i układaniu kwiatów. Zapraszamy kolejne osoby do włączenia się w tę troskę o piękno świątyni i jej otoczenia.

– Dziękujemy za wpłaty na konto parafialne – zarówno na utrzymanie budynku kościoła i pracowników jak również na zakup sprzętu i wykonanie monitoringu kościoła i jego otoczenia.

11. Planujemy wykonanie monitoringu (zakup i instalacja kamer w kościele i wokół niego). Trwa akcja zbierania funduszy na ten cel. Ewentualne wpłaty na konto proszę dokonywać z tytułem monitoring. Na monitoring zebraliśmy prawie połowę oczekiwanej kwoty.

Ze względu na sytuację związaną z ograniczeniem liczby wiernych jesteśmy również wdzięczni za każdą wpłatę na rzecz  utrzymania budynku kościoła i pracowników.(opłaty faktur za media, pensje, itd)

12. W naszej parafii Rodzice, w Różach Różańca modlą się za Dzieci. Zapraszamy dzieci, które chcą modlić się za Rodziców. Modlitwa, którą Ich otoczycie to jeden dziesiątek każdego dnia. Zapisy dzieci osobiście po każdej Mszy Św. lub telefonicznie.

13 Uczestnicząc we Mszach Świętych i  Nabożeństwach w kościele pamiętajmy o reżimie sanitarnym i obowiązku zakrywania dróg oddechowych (noszenia maseczek albo przyłbic).

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

OGŁOSZENIA – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA -15.11.2020r.

1. MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE sprawujemy jak zwykle.- godz. 700, 830, 1000, 1200, 1800.  Sprawujemy równolegle druga Mszę Świętą  w kaplicy o godz. 8.30, 10.00 i 12.00. Limity osób w naszym kościele – połowa dotychczasowej liczby osób czyli ok. 56.

Planujemy transmisje mszy z kościoła parafialnego po zakupie i zainstalowaniu odpowiednich kamer.

KOMUNIA ŚWIĘTA. W niedzielę poza Mszą Świętą dla osób, które skorzystały z dyspensy a chcą przyjąć Ciało Chrystusa kościół będzie otwarty i w godzinach 1130-11.45 13.00-13.15 i 1730-1745 będzie możliwość przyjąć Ciało Chrystusa. Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzimy kolejne godziny.

PORZĄDEK CELEBRACJI W TYGODNIU nadal nie ulega zmianie – codziennie msze o 700 i 1800 Limity nie są przekraczane

Zachęcamy do udziału we mszy w tygodniu (przynajmniej raz na tydzień) osoby, które z różnych względów skorzystają z dyspensy i będą nieobecne w niedziele. Nie traćcie kontaktu z Ofiarą Mszy św i Chrystusem Eucharystycznym.

SPOWIEDŹ przed każdą Mszą Świętą. Na razie w konfesjonałach. Folię można zawsze odkazić płynem dezynfekującym. Zachęcam do korzystania. Od poniedziałku do piątku będziemy spowiadać w godz. 630-655 i 1730 – 1800. Proszę  aby skorzystać z możliwości spowiedzi, gdyż może się okazać, że nie będzie takiej możliwości przed Świętami.

KANCELARIA w godzinach wyznaczonych – poniedziałek po Mszy Świętej do 1930, środa i piątek 1700-1800. Sprawy kancelaryjne można omawiać telefonicznie z jednym z duszpasterzy lub sekretariatem. E-mail: parafiahalinow@gmail.com W sprawach najistotniejszych będziemy umawiać bezpośrednią rozmowę.

2.Spotkania kandydatów do bierzmowania, dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, bielanek i ministrantów są zawieszone do odwołania.

3. Dziś w niedzielę

– Zostaną wprowadzone do naszej parafii relikwie I stopnia bł Karoliny Kózkówny. Wprowadzenie odbędzie się o godz. 10.00 i 12.00. O godz. 16.30 będzie nabożeństwo – czuwanie przy relikwiach dla młodzieży. Obrzędy i modlitwy poprowadzi ks. Łukasz z diec rzeszowskiej, studiujący w Centrum Misyjnym.

Osoby pragnące przyłączyć się do grupy Ostiariuszy zapraszamy na spotkanie i modlitwę na godz. 19.00. O tej posłudze mówi wprowadzenie do mszału (OWMR-2002 nr.105): „Funkcję liturgiczną pełnią także Ci, którzy zbierają ofiary w kościele oraz Ci, którzy w pewnych krajach przyjmują wiernych w drzwiach kościoła, wskazują im właściwe miejsca i utrzymują porządek w czasie procesji.”. Chcemy aby ta posługa była obecna także w naszej parafii.

zbiórka do skarbony będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne

4. w poniedziałek Rocznica Poświęcenia kościoła parafialnego. 25 lat temu we Wspomnienie NMP Ostrobramskiej – 16 listopada 1995 r. kościół konsekrował bp Kazimierz Romaniuk

5. W środę o 1745 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6. W czwartek po Mszy Świętej wieczornej do g. 2000 Różaniec i Adoracja Najśw. Sakramentu. Modlitwę Adoracyjną kończymy Kompletą i Apelem Jasnogórskim.

7. W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu na Ołtarzu Głównym po Mszy Świętej porannej do g. 1755. O 1730 Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla kończąca rok liturgiczny

9. Parafialny Zespół Caritas apeluje o okazywanie sąsiedzkiej troski i pomoc.Pomóż seniorom w obliczu zagrożenia koronawirusem bądźmy czujni i odpowiedzialni za tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Seniorzy w obliczu zagrożenia wymagają od nas  dodatkowego wsparcia. Zapukaj więc do drzwi swojego starszego sąsiada zapytaj czy nie potrzebuje pomocy.

10. Podziękowania

– Dziękujemy panom za czuwanie nad bezpieczeństwem w kościele w czasie nocnej adoracji.

– Dziękujemy paniom pomagającym przy sprzątaniu kościoła i układaniu kwiatów. Zapraszamy kolejne osoby do włączenia się w tę troskę o piękno świątyni i jej otoczenia.

– Dziękujemy za wpłaty na konto parafialne – zarówno na utrzymanie budynku kościoła i pracowników jak również na zakup sprzętu i wykonanie monitoringu kościoła i jego otoczenia.

11. Planujemy wykonanie monitoringu (zakup i instalacja kamer w kościele i wokół niego). Trwa akcja zbierania funduszy na ten cel. Ewentualne wpłaty na konto proszę dokonywać z tytułem monitoring. Na monitoring zebraliśmy prawie połowę oczekiwanej kwoty.

Ze względu na sytuację związaną z ograniczeniem liczby wiernych jesteśmy również wdzięczni za każdą wpłatę na rzecz  utrzymania budynku kościoła i pracowników.(opłaty faktur za media, pensje, itd)

12. W naszej parafii Rodzice, w Różach Różańca modlą się za Dzieci. Zapraszamy dzieci, które chcą modlić się za Rodziców. Modlitwa, którą Ich otoczycie to jeden dziesiątek każdego dnia. Zapisy dzieci osobiście po każdej Mszy Św. lub telefonicznie.

13 Uczestnicząc we Mszach Świętych i  Nabożeństwach w kościele pamiętajmy o reżimie sanitarnym i obowiązku zakrywania dróg oddechowych (noszenia maseczek albo przyłbic).

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

OGŁOSZENIA – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.11.2020r.

1. MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE sprawujemy jak zwykle.- godz. 700, 830, 1000, 1200, 1800.  Sprawujemy równolegle druga Mszę Świętą  w kaplicy o godz. 8.30, 10.00 i 12.00.

Limity osób w naszym kościele – połowa dotychczasowej liczby osób czyli ok. 56.

Planujemy transmisje mszy z kościoła parafialnego po zakupie i zainstalowaniu odpowiednich kamer.

KOMUNIA ŚWIĘTA. W niedzielę poza Mszą Świętą dla osób, które skorzystały z dyspensy a chcą przyjąć Ciało Chrystusa kościół będzie otwarty i w godzinach 1130 1145, 1300 1315 i 1730-1745 będzie możliwość przyjąć Ciało Chrystusa. Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzimy kolejne godziny.

PORZĄDEK CELEBRACJI W TYGODNIU nadal nie ulega zmianie – codziennie msze o 700 i 1800 Limity nie są przekraczane

Zachęcamy do udziału we mszy w tygodniu (przynajmniej raz na tydzień) osoby, które z różnych względów skorzystają z dyspensy i będą nieobecne w niedziele. Nie traćcie kontaktu z Ofiarą Mszy św i Chrystusem Eucharystycznym.

SPOWIEDŹ przed każdą Mszą Świętą. Na razie w konfesjonałach. Folię można zawsze odkazić płynem dezynfekującym. Zachęcam do korzystania. Od poniedziałku do piątku będziemy spowiadać w godz. 630 – 655 i 1730 – 1800. Proszę Was abyście skorzystali z możliwości spowiedzi, gdyż może się okazać, że nie będzie takiej możliwości przed Świętami.

KANCELARIA w godzinach wyznaczonych – poniedziałek po Mszy Świętej do 1930, środa i piątek 1700-1800. Sprawy kancelaryjne można omawiać telefonicznie z jednym z duszpasterzy lub sekretariatem. E-mail: parafiahalinow@gmail.com W sprawach najistotniejszych będziemy umawiać bezpośrednią rozmowę.

2.Spotkania kandydatów do bierzmowania, dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, bielanek i ministrantów są zawieszone do odwołania.

3. Dziś w niedzielę

– po Mszy Świętej o g. 1000 w kościele odbędzie się spotkanie formacyjne dla Kół Żywego Różańca.

– Dziś odbywa się zbiórka do skarbony z okazji dnia solidarności z Kościołem Prześladowanym;

– Po mszy o godz. 1800 zakończenie Akcji Różaniec do granic Nieba.

4. W środę o 1745 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5. W czwartek po Mszy Świętej wieczornej do g. 2000 Różaniec i Adoracja Najśw. Sakramentu. Modlitwę Adoracyjną kończymy Kompletą i Apelem Jasnogórskim.

6. W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu na Ołtarzu Głównym po Mszy Świętej porannej do g. 1755. O 1730 Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

 Po Mszy Świętej wieczornej całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Zapraszamy do zapisów na listę w zakrystii. Zawsze powinny być przynajmniej dwie osoby. Adoracja nocna odbędzie się tylko wówczas kiedy do czwartku wszystkie dyżury adoracyjne będą zapełnione.

7. W przyszłą niedzielę – taca będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne

– Zostaną wprowadzone do naszej parafii relikwie I stopnia bł Karoliny Kózkówny. Wprowadzenie odbędzie się o godz. 1000 i 1200. O godz. 1630 będzie nabożeństwo – czuwanie przy relikwiach dla młodzieży. Obrzędy i modlitwy poprowadzi ks. Łukasz z diec rzeszowskiej, studiujący w Centrum Misyjnym.

– Osoby pragnące przyłączyć się do grupy Ostiariuszy zapraszamy na spotkanie i modlitwę na godz. 1900. O tej posłudze mówi wprowadzenie do mszału (OWMR-2002 nr.105): „Funkcję liturgiczną pełnią także Ci, którzy zbierają ofiary w kościele oraz Ci, którzy w pewnych krajach przyjmują wiernych w drzwiach kościoła, wskazują im właściwe miejsca i utrzymują porządek w czasie procesji.”. Chcemy aby ta posługa była obecna także w naszej parafii.

8. Parafialny Zespół Caritas apeluje o okazywanie sąsiedzkiej troski i pomoc.Pomóż seniorom w obliczu zagrożenia koronawirusem bądźmy czujni i odpowiedzialni za tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Seniorzy w obliczu zagrożenia wymagają od nas  dodatkowego wsparcia. Zapukaj więc do drzwi swojego starszego sąsiada zapytaj czy nie potrzebuje pomocy.

9. Podziękowania

– Dziękujemy panom za uprzątnięcie otoczenia kościoła z liści oraz ich wywiezienie.

– Dziękujemy paniom pomagającym przy sprzątaniu kościoła i układaniu kwiatów. Zapraszamy kolejne osoby do włączenia się w tę troskę o piękno świątyni i jej otoczenia.

– Dziękujemy firmie COSMOS Andrzej Sukiennik za ofiarowane maseczki.

– Dziękujemy za wpłaty na konto parafialne – zarówno na utrzymanie budynku kościoła i pracowników jak również na zakup sprzętu i wykonanie monitoringu kościoła i jego otoczenia.

10. Planujemy wykonanie monitoringu (zakup i instalacja kamer w kościele i wokół niego). Trwa akcja zbierania funduszy na ten cel. Ewentualne wpłaty na konto proszę dokonywać z tytułem monitoring.

Ze względu na sytuację związaną z ograniczeniem liczby wiernych jesteśmy również wdzięczni za każdą wpłatę na rzecz  utrzymania budynku kościoła i pracowników.(opłaty faktur za media, pensje, itd)

11. Uczestnicząc we Mszach Świętych i  Nabożeństwach w kościele pamiętajmy o reżimie sanitarnym i obowiązku zakrywania dróg oddechowych (noszenia maseczek albo przyłbic).

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.