MATERIAŁY FORMACYJNE DLA DZIECI Z KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI

ŚW. FRANCISZKA I ŚW. HIACYNTY

PRZY PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI ŁASKI BOŻEJ W HALINOWIE

TROCHĘ O NASZYCH PATRONACH…

ŚWIĘTY FRANCISZEK

Św. Franciszek Marto urodził się 11 czerwca 1908 r. we wiosce Aljustrel, należącej do parafii Fatima (Portugalia). Jego rodzice, którzy byli pasterzami, zadbali o chrześcijańskie wychowanie Franciszka i jego młodszej siostry Hiacynty. W domu panował zwyczaj wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej. Dzieci od najmłodszych lat pomagały rodzicom w uprawie roli i wypasie owiec.

Jesienią 1916 r., kiedy troje pastuszków: Franciszek, Hiacynta oraz ich kuzynka Łucja, pilnowało stada owiec w Loca do Cabeco, objawił się im anioł, trzymający w rękach kielich, a nad nim hostię, z której spływały krople krwi. Anioł uklęknął obok dzieci i powiedział im, by odmawiały modlitwę do Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przepraszając za wszelkie grzechy, świętokradztwo i obojętność wiernych. Od tego czasu dzieci zaczęły gorliwie się modlić w intencjach przekazanych im przez anioła. Franciszek spędzał wiele czasu na modlitwie przed tabernakulum. W ten sposób pragnął towarzyszyć znieważanemu przez ludzi Chrystusowi.

13 maja 1917 r. na pastwisku w Cova da Iria dzieciom objawiła się Matka Boża i powiedziała im, żeby przychodziły na to miejsce każdego trzynastego dnia miesiąca, aż do października. Podczas kolejnych objawień Maryja przykazała pastuszkom często odmawiać różaniec i pokutować w intencji nawrócenia grzeszników, aby w ten sposób wynagrodzić za ich winy wobec Niepokalanego Serca Maryi.

13 lipca Matka Boża powierzyła dzieciom sekret mówiąc, że nie wolno go nikomu wyjawić. Wkrótce potem dzieci zostały aresztowane i zamknięte w więzieniu na dwa dni przez niechętne Kościołowi władze gminy Vila Nova de Ourém. Były upokarzane i straszone, lecz zniosły z odwagą przesłuchania, nie ulękły się pogróżek i nie zdradziły przekazanych im przez Matkę Bożą sekretów. Wzajemnie podtrzymywały się na duchu i często odmawiały różaniec. Zapraszały do modlitwy także współwięźniów i uczyły ich miłości do Boga oraz zachęcały do życia po chrześcijańsku. W trosce o siostrę, która bardzo tęskniła do rodziców, Franciszek modlił się o odwagę dla niej: Boże, proszę, aby Hiacynta nie bała się. Odmówię za nią Zdrowaś Maryjo. Franciszek był chłopcem spokojnym, wrażliwym, uczuciowym, odznaczającym się głęboką duchowością i wiarą. Gorąco pragnął jak najszybciej przyjąć Komunię Św. i dostąpić wiecznej radości w raju. Był dobry, opiekuńczy, zdolny do wielkich poświęceń. Lubił rozmyślać i medytować. Całe swe życie i pokutę ofiarował, aby «pocieszyć Pana».

W październiku 1917 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej, która znajdowała się obok kościoła parafialnego. Często w drodze do szkoły zatrzymywał się w kościele na modlitwie. We wrześniu 1918 r. wybuchła na Półwyspie Iberyjskim epidemia zapalenia oskrzeli i płuc, na które oprócz ojca zachorowali wszyscy członkowie rodziny Marto. Pod koniec marca 1919 r. na swą gorącą prośbę Franciszek przyjął I Komunię Św.

Zmarł 4 kwietnia 1919 r. w domu rodzinnym i został pochowany na cmentarzu parafialnym. 13 marca 1952 r. jego ciało przeniesiono do bazyliki w Cova da Iria i pochowano w kaplicy po prawej stronie głównego ołtarza.

ŚWIĘTA HIACYNTA

Św. Hiacynta Marto urodziła się 11 marca 1910 r. w Aljustrel. W odróżnieniu od swego starszego brata była ruchliwa i bardzo żywa. Objawienia Matki Boskiej wzbudziły w niej głęboką litość nad grzesznikami i współczucie na myśl o czekających ich po śmierci cierpieniach. Modliła się o nawrócenie grzeszników i podejmowała pokutę w ich intencji, co stało się charakterystycznym rysem jej duchowości. Bardzo boleśnie przeżyła śmierć brata.

Zmarła po długiej chorobie 20 lutego 1920 r. w Lizbonie. Swe cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników, za pokój na świecie i w intencji Ojca Świętego. 12 września 1935 r. jej ciało uroczyście przeniesiono z rodzinnego grobowca barona Alvaiazere w Ourém na cmentarz w Fatimie i pochowano obok grobu Franciszka. 1 maja 1951 r. ciało Hiacynty zostało złożone w specjalnym grobowcu w bazylice w Cova da Iria w kaplicy po lewej stronie głównego ołtarza.

Razem zostali ogłoszeni błogosławionymi 13 maja 2000 r. przez papieża Jana Pawła II, a świętymi 13 maja 2017 r. przez papieża Franciszka.

TROCHĘ O ŻYWYM RÓŻAŃCU…

  • Żywy Różaniec został założony w 1826 r. przez Marię Paulinę Jaricot, zatwierdzony przez papieża i podany wiernym, czyli ludziom do wprowadzania w życie.
  • Żywy Różaniec jest modlitwą dla każdego – dla dzieci, młodzieży, starszych.
  • Żywy Różaniec, dlatego, że składa się z 20 róż (20 żywych osób, które codziennie odmawiają 1 dziesiątek Różańca Świętego, czyli 1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O mój Jezu) – Razem Tworzy to JEDEN WIELKI WIENIEC RÓŻ DLA MATKI BOŻEJ.
  • Osoby, które są w Kole Żywego Różańca starają się w swoim życiu naśladować Matkę Bożą.
  • Osoby, które są w Żywym Różańcu, oprócz tego, że odmawiają 1 dziesiątek Różańca to rozważają tajemnicę, którą odmawiają, rozważają, czyli myślą o tym, co wtedy przeżywał Pan Jezus i Matka Najświętsza.
  • Jeśli zdarzyłoby się, że ktoś w naszym Kole Żywego Różańca, z jakiś przyczyn, nie mógłby w nim być, np. przeprowadzi się do innego miejsca, czy są jakieś inne powody, zgłasza to księdzu i wtedy szuka się nowej osoby, aby był zawsze komplet 20 osób.
  • Każde Koło Żywego Różańca wybiera sobie Patrona, czyli szczególnego opiekuna – naszymi patronami są św. Franciszek i św. Hiacynta – Dzieci Fatimskie.

MOJE CODZIENNE OBOWIĄZKI W KOLE RÓŻAŃCOWYM…

I Odmawianie codziennie 1 Dziesiątka Różańca czyli:

1x Ojcze nasz

10 x Zdrowaś Maryjo

1x Chwała Ojcu

1x O mój Jezu;

II Pamiętać o naszej intencji: MODLIMY SIĘ ZA NASZYCH RODZICÓW;

III W czasie tego odmawiania modlitwy, albo chwile po pomyśleć, co przeżywał Pan Jezus i Matka Boża w Tajemnicy Różańca Świętego, którą teraz odmawiam;

IV Tajemnicę Różańca Świętego, którą odmawiamy należy zmieniać co miesiąc w I niedzielę miesiąca wg podanego grafiku;

V Jak najczęściej (jeśli już mogę) przystępować do Sakramentów Świętych: Spowiedzi Świętej i Komunii Świętej;

VI Na ile to możliwe zachęcać innych do odmawiania Różańca Świętego;

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI

W PARAFII NMP MATKI ŁASKI BOŻEJ

W HALINOWIE

CZEŚĆ RADOSNA

Tajemnica I – Zwiastowanie NMP

Każdy z nas jest przez Boga do czegoś wybrany i powołany. Czy jestem gotowy, by z ufnością odpowiedzieć na Boże wezwanie? Maryjo, Ty od chwili Zwiastowania przez całe życie wiernie służyłaś Panu Bogu. Naucz mnie rozpoznawać i dobrze wypełniać swoje powołanie.

Tajemnica II – Nawiedzenie Św. Elżbiety

Wokół nas jest wielu ludzi potrzebujących pomocy. Nie zawsze musi to być konkretna pomoc. Czasem wystarczy uśmiech i dobre słowo. Czy chętnie pomagam swoim rodzicom, koleżankom, kolegom, osobom starszym i chorym? Maryjo, pragnę tak jak Ty z miłością pomagać każdemu człowiekowi, mając świadomość, że w każdym z nich mieszka Pan Jezus.

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa

Pan Jezus tak często puka do mojego serca, tak bardzo chciałby w nim zamieszkać. Czy moje serce nie jest zamknięte tak jak drzwi gospody, do której nie chciano wpuścić Świętej Rodziny? Maryjo, złóż Małego Jezusa w żłóbku mojego serca. Chcę, by zawsze było Mu w nim jak najlepiej.

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa

Moje życie jest darem Boga. On nieustannie obdarza mnie swoimi łaskami. Czy dziękuję Mu za Jego wielką dobroć i opiekę? Maryjo, przez Twoje ręce ofiaruję Bogu Ojcu to, co najcenniejsze – moje serce i całe moje życie, aby wszystko, co czynię było na największą Jego chwałę.

Tajemnica V – Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Są takie chwile, kiedy wydaje mi się, że Pan Bóg jest daleko ode mnie. Jednak w rzeczywistości to ja przez grzech i własne słabości oddalam się od Niego. Czy wtedy kieruję swoje kroki do kościoła, aby w sakramencie pokuty spotkać się z dobrym i miłosiernym Bogiem? Maryjo, bądź zawsze blisko mnie, abym nigdy nie zagubił drogi prowadzącej do Chrystusa.

CZEŚĆ ŚWIATŁA

Tajemnica I – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Przez przyjęcie sakramentu Chrztu świętego zostałem włączony do wspólnoty Kościoła i otrzymałem łaskę uświęcającą. Czy dziękuję Panu Bogu za to, że od tego momentu jestem Jego umiłowanym dzieckiem? Maryjo, pomóż mi, abym poprzez modlitwę i ciągłą pracę nad sobą, strzegł w swojej duszy wielkiego skarbu, jakim jest łaska Boża.

Tajemnica II – Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

W swoim życiu czasami doświadczam różnych problemów, których nie potrafię rozwiązać. Czy w takich sytuacjach proszę o pomoc Pana Jezusa, czy też bardziej liczę na własne siły? Maryjo, pomóż mi uważnie słuchać słów, które poprzez Ewangelię kieruje do mnie Twój Syn i rozwiązywać wszelkie trudności zgodnie z Jego wskazaniami.

Tajemnica III – Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia

Chcę być uczniem Pana Jezusa, ale często uważam, że wszyscy wokół mnie powinni się zmienić, tylko nie ja. Czy mam świadomość tego, że to ja potrzebuję ciągłego nawracania się, przemiany i uważnego słuchania Ewangelii, by móc dawać dobre świadectwo o swojej wierze i miłości do Jezusa? Maryjo, proszę Cię, abym poprzez swoje postępowanie przyczyniał się do budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Tajemnica IV – Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor

Podczas modlitwy doświadczam prawdziwej obecności Pana Jezusa, Jego mocy i dobroci. Wtedy odczuwam radość i chcę, by ta chwila trwała jak najdłużej. Ale nie zawsze tak jest. Czy w momentach, gdy w czasie modlitwy mam trudności ze skupieniem pamiętam o doświadczeniu Bożej obecności i staram się wytrwać w tej modlitwie? Maryjo, pomóż mi wpatrywać się w przemienione oblicze Jezusa, bym mógł wiernie Go naśladować i zawsze podążać Jego drogą.

Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii

W czasie każdej Mszy Świętej Pan Jezus pragnie umocnić mnie swoim słowem, a przychodząc pod postacią Chleba do mojego serca, chce napełnić je miłością i swoją łaską. Czy traktuję uczestnictwo w Eucharystii jako obowiązek, czy  przychodzę z potrzeby serca i miłości do Jezusa? Maryjo, pomóż mi godnie uczestniczyć we Mszy Świętej, która niech zawsze będzie dla mnie radosnym spotkaniem z Chrystusem.

CZEŚĆ BOLESNA

Tajemnica I – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jestem bardzo zabiegany, mam mnóstwo obowiązków, ciągle narzekam na brak czasu. Czy w tym pośpiechu nie zapominam o codziennej modlitwie? Maryjo, wstawiaj się za mną, abym pamiętał o wezwaniu Twojego Syna, jakie skierował do uczniów w Ogrodzie Oliwnym: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” i zawsze na pierwszym miejscu stawiał modlitwę, która jest rozmową z Bogiem, a także ochroną przed wszelkim złem.

Tajemnica II – Biczowanie Pana Jezusa

W swoim życiu nieraz doświadczam bólu, np. zęba, czy stłuczonego kolana. Wtedy jestem niecierpliwy i zazwyczaj narzekam. Czy przypominam sobie w takich momentach Pana Jezusa, który z miłości do mnie pozwolił, żeby żołnierze zadawali mu okropne cierpienia? Maryjo, naucz mnie cierpliwości w znoszeniu różnych cierpień i chorób, bym tak jak Jezus przyjmował je w pokorze i z miłością ofiarował Bogu Ojcu.

Tajemnica III – Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa

Codziennie spotykam się z rówieśnikami w szkole lub na podwórku. Wspólna zabawa  i rozmowa z nimi sprawia mi radość. Są jednak wśród nich i tacy, którzy się ze mnie wyśmiewają. Wytykają, że nie mam modnego ubrania, czy najnowszej zabawki. Czy zamiast przebaczenia i modlitwy w ich intencji, nie odpłacam im złym słowem lub czynem? Maryjo, pomóż mi, abym na wzór Jezusa umiał przebaczać wszystkim, którzy wyrządzili mi krzywdę i zawsze zło zwyciężał dobrem

Tajemnica IV – Dźwiganie Krzyża przez Pana Jezusa

Każdy człowiek ma swój krzyż. Jest to krzyż choroby, problemów, obowiązków trudnych do wykonania. Ja też mam swój krzyż. Czy czasem nie narzekam, że jest on zbyt ciężki? Maryjo, przypominaj mi, że na drodze krzyżowej mojego życia nie jestem sam, bo Ty wstawiasz się za mną i posyłasz wielu dobrych ludzi, niosących mi pomoc tak jak Szymon z Cyreny i Weronika, którzy pomogli Twojemu Synowi podczas drogi na Kalwarię.

Tajemnica V – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

W moim pokoju na ścianie wisi krzyż. Tyle razy w ciągu dnia na niego spoglądam i codziennie czynię znak Krzyża Św. Czy czynię to tylko z przyzwyczajenia, czy też z miłości do Jezusa, ze świadomością za jaką cenę zostałem odkupiony? Maryjo, pragnę z Tobą trwać pod Krzyżem Chrystusa, by z Krzyża czerpać moc do wiernego służenia Jezusowi i odważnego wyznawania swojej wiary.

CZEŚĆ CHWALEBNA

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Codziennie docierają do mnie wiadomości o ludzkim nieszczęściu, wojnach i różnych kataklizmach. To napełnia mnie lękiem, choć wiem, że moje życie tez kiedyś się skończy. Ale czy wierzę w to, że Jezus jest Panem całego Wszechświata, że to właśnie On przez swoje Zmartwychwstanie pokonał grzech, śmierć, szatana i dał nam nadzieję na życie wieczne? Maryjo, wyproś mi łaskę głębokiej wiary, abym nigdy nie bał się tego, co mnie czeka, ale był zawsze przygotowany i żył nadzieją na spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym w niebie.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Tak często zachwycam się pięknym widokiem błękitnego nieba, a w nocy rozświetlonego niezliczonymi gwiazdami. Czy patrząc w niebo myślę Bogu – Stwórcy całego wszechświata i o tym, że tam w niebie jest przygotowane dla mnie miejsce? Maryjo, prowadź mnie bezpieczną drogą do nieba, abym mógł kiedyś zająć to miejsce i wraz z aniołami i świętymi uwielbiać Pana Boga za Jego dobroć i miłosierdzie.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Staram się systematycznie uczyć, uważać podczas lekcji, solidnie wypełniać swoje obowiązki, ale nie zawsze mi się to udaje. Czy w takich sytuacjach nie polegam za bardzo na sobie i własnych możliwościach? Czy wtedy proszę Ducha Św. o Jego dary i pomoc? Maryjo, wstawiaj się za mną, abym na co dzień kierował się natchnieniami Ducha Świętego.

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Matki Bożej

Tak bardzo kocham moją ziemską mamę. Cieszę się, kiedy jest blisko mnie. Zawsze mogę liczyć na jej wsparcie, uśmiech, dobre słowo. Czy pamiętam o tym, że w niebie jest moja Niebieska Mama – Maryja? Maryjo, moja Mamusiu, dziękuję Ci za Twoją nieustanną opiekę i wstawiennictwo. Chcę zawsze kroczyć po Twoich śladach do nieba.

Tajemnica V – Ukoronowanie Matki Najświętszej

Lubię czytać historie o sławnych królach i królestwach. Były one potężne, a jednak już dawno przestały istnieć. Czy pamiętam, że jest takie Królestwo, które trwa i nigdy nie przeminie – to Królestwo Boże – i że Maryja – moja Mama – jest Królową nieba i ziemi? Maryjo, pragnę służyć Tobie  jako wierny rycerz, który z różańcem w ręku będzie pokonywał zło i przyczyniał się budowania na świecie królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

ŚWIĘCI O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ

 „Chciałabym, abyście każdego dnia odmawiali Różaniec”

/13.06.1917 r./ Św. Maryja, FATIMA

Biorąc Różaniec do ręki mawiał:

„Idę strzelać do szatana”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

 „Podajcie mi Różaniec. Podajcie mi moją broń…”

Św. Ojciec Pio

„Różaniec to skarb, który trzeba odkryć.”

„Różaniec to moja ulubiona modlitwa.”

Św. Jan Paweł II