MEDYTACJA I SOBOTA KWIETNIA

MEDYTACJA NA I SOBOTĘ KWIETNIA

Także i w tę pierwszą sobotę miesiąca pragniemy zgodnie z życzeniami Najświętszej Dziewicy rozważać tajemnicę różańcową dla uczczenia Jej Niepokalanego Serca. Jak to dobrze, że możemy chociaż w ten sposób odpowiedzieć na wezwanie naszej Matki. Jesteśmy z Tobą, Maryjo, w tym czasie rozmyślania i czekamy na tryumf Twego Niepokalanego Serca. Dziś zatrzymamy się przy tajemnicy wniebowstąpienia Pana Jezusa. Oto jesteśmy na Górze Oliwnej w Jerozolimie, gdzie Pan Jezus czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wstępuje do nieba. Ukazywał się zdumionym uczniom, pozwalał się dotknąć, pokazywał swoje rany niedowierzającym, zasiadał z nimi do posiłku, a w końcu w obecności uczniów uniósł się i wstąpił do nieba. Maryja, która wraz z uczniami i niewiastami trwała na modlitwie w Wieczerniku, a potem dostąpiła wraz z nimi łaski Zesłania Ducha Świętego, teraz także musi rozstać się ze swoim Synem. Jaką radością była dla Ciebie, Matko, możliwość przebywania z Chrystusem w tym świętym czasie, kiedy po zmartwychwstaniu mogłaś ucieszyć się Jego obecnością. I teraz także Ciebie dotyka jakiś smutek, jakaś nowa tęsknota, kiedy Jezus opuszcza ziemię i wraca do Ojca. On jak czytamy w Dziejach Apostolskich: „uniósł się w ich obecności w górę” oraz: wpatrywali się w Niego jak wstępował do nieba”. Jezus wstępujący do chwały Ojca nie opuścił swoich uczniów. Jego fizyczna obecność, ograniczona przestrzenią i czasem, została zastąpiona przez obecność innego rodzaju, bardziej intensywną i uwewnętrznioną, dzięki działaniu Ducha Świętego w sercach wierzących. Gdziekolwiek w świecie znajdują się uczniowie Jezusa, którzy żyją Ewangelią i dają świadectwo braterskiej miłości, tam będzie obecna z nim i Jego chwała. Oni będą jego żywą świątynią na każdym miejscu. Swą obietnicę realizuje więc w kościele przez obecność Ducha Świętego. Nas wszystkich powołuje do tego, byśmy byli w świecie świadkami jego męki, śmierci, zmartwychwstania  i wniebowstąpienia. Pozostaje obecny w ludzkich sercach, sercach tych, którzy mu zawierzyli i oddali mu swoje życie. „Mężowie z Galilei! Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?”. Za Benedyktem XVI możemy powiedzieć, że w tym pytaniu streszcza się nie tylko cała egzystencja chrześcijanina, ale także każdego człowieka. I to pytanie można rozłożyć na dwa mniejsze. Pierwsze: dlaczego stoicie? Drugie: dlaczego stoicie na ziemi? Uczniowie wpatrujący się w Chrystusa i w niebo w pewnością odczuwali lęk: nie mogli uwierzyć w to, to się stało, i nie mogli oderwać wzroku od nieba. Woleliby mieć Jezusa tuż obok siebie, by on zapewnił im bezpieczeństwo, zaświadczył o prawdzie swojej Ewangelii. Czemu stoicie? Czemu my dziś także stoimy na ziemi? Jako wierzący wiemy, że tutaj postawił nas Stwórca zgodnie ze swoim odwiecznym planem względem nas. A dlaczego wpatrujecie się w niebo? to pytanie wydaje się trudniejsze, bo zakłada wiarę. Są przecież ludzie, którzy całe życie patrzą tylko pod nogi. My, ludzie wiary odpowiadamy, że wpatrujemy się w niebo bo tam jest Chrystus. Czy powinniśmy wpatrywać się w niebo? W końcu jest to cel naszego życia. Więc jest to chyba normalna rzecz. Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa również wpatrywali się w niebo. Jednak aniołowie dziwili się tej sytuacji. Chrześcijanin, to człowiek, które dąży do tego celu, jakim jest życie wieczne z Bogiem w niebie. Czy nie zagubiliśmy tej drogi? Czy nasz świat jeszcze patrzy w niebo, czy już tylko na ziemię? Znamy wszyscy dobrze słowa św. Augustyna: „Stworzyłeś nas Boże jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie”. Życie bez Boga – czy ma jakiś sens? Jeśli tak, to jaki? Dokąd prowadzi życie nieukierunkowane całym sobą na niebo, na życie wieczne? Życie takie, jakby Boga nie było? Albo jakby On nie stał się człowiekiem, nie cierpiał, nie umarł i nie zmartwychwstał dla nas i za nas? Matko Najświętsza, Ty objawiając się w Fatimie, ukazałaś trojgu Pastuszkom wizję nieba. Ty przyszłaś na świat, objawiłaś się po to, byśmy skorygowali nasze drogi, byśmy je naprostowali ku niebu, a nie ku doczesności, ani – zachowaj na Boże ku piekłu, ku potępieniu. Jesteś Maryjo z nami nieustannie, bo twoje matczyne serce drży z obawy, abyśmy nie zagubili się na wieczność, abyśmy nie stracili drogi do nieba. Dziękujemy Ci Matko! Dziś, gdy wpatrujemy się z uczniami Chrystusa, który wstępuje do nieba, aby nam wytyczyć drogę, chcemy cię błagać: strzeż nas na naszych życiowych szlakach, pilnuj, byśmy nie zbłądzili na tej wąskiej drodze, jedynej, która prowadzi do życia, do wieczności, do nieba. Jakże wielu z nas pobłądziło. Bo czy żyjemy po to, abyśmy gromadzili dobra materialne albo pomnażać swoje konto bankowe? A może po to,  żeby dostarczać  sobie przyjemności? Albo zdobywać stanowiska, zaszczyty? Potrzebujemy dóbr materialnych, godziwej rozrywki, potrzebni są ludzie na stanowiskach ale nie takie są cele ludzkiego życia. Nie one są najważniejsze. Czy żyjemy więc po to, żeby służyć rodzinie, ojczyźnie, nauce? są to przecież dobre sprawy i dobre cele. Ale czy one same w sobie mogą zaspokoić serce człowieka? Maryjo, twoje życie od samego początku, od chwili Twego Niepokalanego Poczęcia, przez Twoje fiat w Nazarecie i fiat – niech się tak stanie na Golgocie, aż po wniebowzięcie ukierunkowane było na Boga, na życie z Nim. A kiedy stałaś się Matką Zbawiciela, to nigdy fizycznie czy duchowo nie odstąpiłaś już od swojego Syna. Gdy on mówił, że wstępując do Ojca, idzie przygotować nam mieszkanie, to Ty byłaś pierwszą spośród ludzi, która je otrzymała. Masz mieszkanie w domu Ojca, ale nieustanie czuwasz nad nami, szczególnie wtedy, gdy błądzimy i w swojej ślepocie odchodzimy od Boga. Przychodzisz, upominasz, podajesz pomocną dłoń, wspierasz i pociągasz za sobą ku niebu. Jesteś Bramą Niebieską, jesteś drogą do nieba. Po co więc żyjemy? Po co zostaliśmy stworzeni przez Boga – odwieczną Miłość? Żyjemy przede wszystkim po to, aby Boga poznawać, miłować, wielbić, służyć Mu i w ten sposób zasługiwać sobie na życie wieczne. Tu na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, wędrowcami mi do domu Ojca, do naszej wiecznej Ojczyzny, gdzie Bóg, o ile pełnimy Jego wolę, otrze z naszych oczu „wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, nie trudu już nie będzie….” Zostaliśmy stworzeni z wielką i niczym niewymazywalną tęsknotą za świętością, najwyższym dobrem, nieskończonością, wiecznością. Dlaczego tak łatwo dajemy się zwieść tylu mirażom, dlaczego gardzimy największym szczęściem? Tyle pokus, aby stłumić tę tęsknotę i odwrócić się od Boga. Tylu ugrzęzło w egocentryzmie, zmysłowości, pazerności, materializmie. Stale toczy się walka o nasze dusze. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Jest to walka na śmierć i życie. I chodzi tu nie o życie doczesne, ale wieczne: twoje wieczne szczęście albo twoje wieczne nieszczęście. Bo jest niebo, ale jest i piekło. Jak mówi bardzo dobitnie Księga Apokalipsy św. Jana: „I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. […] Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia”. Chrystus przestrzega, aby bać się nie tych, którzy zabijają ciało, ale tych, którzy zatracić mogą na wieczność swoją nieśmiertelną duszę. Martwisz się o tyle rzeczy, swoje zdrowie, dobrą opinię, o pracę…To bardzo ważne i nikt nie każe się o to nie troszczyć. To byłoby lekkomyślnością i nieodpowiedzialnością, jakąś chorą duchowością. Ale wciąż trzeba pytać samego siebie: czy martwię się także o swoje zbawienie? Czy naprawdę o nie zabiegam, jak mówił św. Paweł, „z bojaźnią i drżeniem”? O tyle różnych rzeczy zabiegasz, tyle wysiłku wkładasz w ich zdobycie…Czy z równą gorliwością zbiegasz o niebo? Mamy tylko jedno życie, jedną jedyną szansę. Co jest ważne? Co jest najważniejsze? Kiedy staniemy w bliskości śmierci, u kresu życia, dostrzeżemy to z największa wyrazistością. Śmierć nadaje naszym czynom, myślom, słowom właściwą perspektywę…Pomyśl czasem o swojej śmierci, a wtedy łatwiej ci będzie odkryć, po co żyjesz i dokąd zmierzasz. I łatwiej ci wtedy będzie odkryć twoją tęsknotę za Bogiem, bo dla stworzył cię Bóg. Matko Najświętsza, w powtarzanej codziennie, zwłaszcza w Różańcu Świętym, modlitwie Pozdrowienia Anielskiego prosimy Ciebie, my grzesznicy, byś wstawiała się za nami w dwóch najważniejszych momentach naszego życia. Jeden z nich o „teraz”, a drugi to „godzina śmierci naszej”. Tak ważne jest to powiązanie, bo my już teraz przygotowujemy się do tej ostatniej chwili. Od naszego „teraz”, zależy „godzina śmierci naszej”. Jakie „teraz”, taka „ta godzina”. Wołamy więc dziś z całego naszego serca, jak tylko potrafimy. Niech ta modlitwa dotrze do Tego Niepokalanego Serca i rozbrzmiewa w nim na zawsze: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.”

AMDG

PARAFIA NMP MATKI ŁASKI BOŻEJ W HALINOWIE

I SOBOTY MIESIĄCA

Warunek 1 – Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.

„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”. Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Do spowiedzi – co istotne – należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę.

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ ŚWIĘTĄ:

Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek 2 – Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.

Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inną modlitwę:

MODLITWA PO PRZYJĘCIU KOMUNII ŚWIĘTEJ:

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek 3 – Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.

Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości. Jeśli modlimy się prywatnie, spróbujmy zrobić to własnymi słowami. Jeżeli odmawiamy różaniec we wspólnocie, można odmówić następującą modlitwę:

MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM ŚWIĘTYM:

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić modlitwę:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Warunek 4 – Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.

Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi tajemnicami: tajemnicami światła. Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę. Możemy w tym celu odmówić następującą modlitwę:

MODLITWA PRZED 15 – MINUTOWYM ROZMYŚLANIEM:

Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo! Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz Swe Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam we Fatimie. Proszę, otwórz przede mną Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty Różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi Swoje – jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie! Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

Po rozmyślaniu z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE LITANII LORETAŃSKIEJ:

Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

POSTANOWIENIE DUCHOWE:

Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć. Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia. Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża.

Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi

przez papieża Piusa XII, 31 października 1942

Królowo Różańca świętego, Wspomożycielko wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pani odnosząca zwycięstwo we wszystkim kampaniach Bożych, oto pokornie upadamy przed Twoim tronem. Przychodzimy z pełną ufnością, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaskę oraz potrzebną pomoc i obronę w naszych nieszczęściach. Otrzymamy je nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale ze względu na niezmierzoną dobroć Twojego matczynego Serca. Tobie Maryjo, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy i poświęcamy się w tej tragicznej godzinie ludzkiej historii. Łączymy się nie tylko z całym Kościołem świętym, Mistycznym Ciałem Twojego Boskiego Syna, które cierpi i krwawi we wszystkich częściach i na tyle sposobów udręczone, ale również z całym światem, który rozdarty niesnaskami, nękany nienawiścią, stał się ofiarą swoich własnych grzechów. Daj się wzruszyć widokiem tylu zniszczeń na świecie i w duszach, tylu cierpień i obaw, tylu udręczonych dusz, tylu takich ludzi, którzy pozostają w zagrożeniu wiecznej zagłady. O Matko miłosierdzia, uproś nam u Boga dar chrześcijańskiego pojednania między narodami! Wyjednaj nam przede wszystkim te łaski, które w jednej chwil mogą przemienić serca ludzkie, te łaski, które przygotują i utrwalą tak upragniony pokój! Królowo pokoju, módl się za nami i obdarz świat pokojem opartym na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej! Przynieś nam w darze nade wszystko pokój duchowy, aby królestwo Boże mogło się rozszerzać w spokoju i ładzie. Nie odmawiaj swojej opieki niewierzącym i tym wszystkim, którzy pozostają w cieniu śmierci! Spraw, aby wzeszło dla nich słońce prawdy! Spraw, by razem z nami powtarzali przed jedynym Zbawcą świata te słowa: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli! Ludziom oddzielonym od nas przez błędy czy schizmę, a przede wszystkim tym, którzy okazują szczególne nabożeństwo do Ciebie i w których krajach nie ma domu, gdzie nie czczono by Twej świętej ikony – choć obecnie może ukrytej i przechowywanej w oczekiwaniu na lepsze dni – użycz pokoju i przyprowadź ich z powrotem do jednej owczarni Chrystusa, kierowanej przez prawdziwego Pasterza. Obdarz święty Kościół Boga pełnym pokojem i wolnością; powstrzymaj falę nowego pogaństwa i materializmu; umocnij w sercach wierzących umiłowanie czystości, praktykowanie chrześcijańskiego życia i gorliwość apostolską, by mogła wzrastać liczba sług Bożych i pomnażały się ich zasługi,  podobnie jak Sercu Twojego Boskiego Syna został poświęcony Kościół i cała ludzkość, która w Nim złożyła swoją nadzieję, by stał się dla niej niewyczerpalnym źródłem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu, Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka zapewniły zwycięstwo królestwa Bożego oraz by wszystkie narody, pojednane między sobą i z Bogiem, Ciebie błogosławiły i wysławiały. Amen.

OPRACOWANE ZA: SEKRETARIAT FATIMSKI W POLSCE www.sekretariatfatimski.pl

OGŁOSZENIA I INTENCJE NIEDZIELA PALMOWA – 28.03.2021 R.

1 Dziś Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Na każdej Mszy Świętej będziemy czytać opis Meki Pańskiej i będzie obrzęd poświęcenia palm. TEGO DNIA PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS BĘDZIE ROZPROWADZAŁ PALMY. Po Mszy Świętej o 830 Modlitwa Wypominkowa, a po Mszy Świętej o 1000 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale. Msze Święte (830 1000 1200) sprawujemy dziś równolegle w kościele (limit osób – ok 35 łącznie ze Służbą Liturgiczną i Organistą) oraz na zewnątrz kościoła przy Ołtarzu Polowym (prosimy, aby zachowywać odpowiedni dystans), a Msze Święte o 700 i 1800 równolegle w kościele (limit osób – ok 35 łącznie ze Służbą Liturgiczną i Organistą) i w tymczasowej kaplicy (Sali Teatralnej – limit 9 osób).

2 We wtorek po Mszy Świętej porannej Nabożeństwo do św. Józefa.

3 W środę o 1745 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4 Wielki Czwartek i Wielki Piątek celebracje w kościele o g. 1800, jednocześnie transmisja na zewnątrz kościoła – transmisja inne modlitwy w kościele z zachowaniem jednorazowego limitu w kościele ok 35 osób. Wielka Sobota poświęcenie pokarmów 830-1500 na zewnątrz od ul. Kościuszki. Nocna Wigilia Paschalna o 2100 celebracja w kościele jednocześnie transmitowana na zewnątrz kościoła – transmisja obie procesje rezurekcyjne wokół kościoła ze znakami religijnymi. Wierni pozostają na swoim miejscu. Msze Święte Niedzieli Zmartwychwstania wg potrzeby w dwóch miejscach lub tylko przy ołtarzu polowym  600, 1000, 1200, 1800. Msza Święta o godz. 1000 z praktycznie pustego kościoła transmitowana przez stronę parafialną.

5 Ostatnie dni spowiedzi w naszej parafii przed świętami to Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek. Będziemy wtedy wraz z zaproszonymi kapłanami spowiadać od 1700 – 2000.

6 Przypominamy, że Komunia Święta na dłoń udzielana jest pod obrazem Jezusa Miłosiernego. Osoby przyjmujące Komunię Świętą na dłoń proszone są o dezynfekcję rąk przed przyjęciem Komunii Świętej.

7 Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na utrzymanie naszego kościoła. Dziękujemy również za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i wystrój kościoła na Triduum. Dziękujemy za również za wszystkie ofiary składane na konto (nr konta: 18 1240 1082 1111 0010 3677 0235).

8 Przypominamy o zaostrzonym reżimie sanitarnym. Jednocześnie przypominamy również że została udzielona dyspensa od udziału we mszy niedzielnej i osoby mocniej zagrożone ciężkim przechodzeniem choroby oraz żywiące jakąkolwiek obawę nie muszą we mszy bezpośrednio uczestniczyć. Na naszej stronie parafialnej jest dostępna transmisja ze mszy niedzielnej o godz. 1000.

9 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

10 Msza Święta w intencji wynagradzającej Matce Bożej zostanie odprawiona w czasie Wigilii Paschalnej. Wydrukowany tekst medytacji będzie dostępny w zakrystii pod koniec tygodnia dla osób odprawiających Pierwsze Soboty Miesiąca.

11 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE: HALINÓW 2021

 1. Wieczorem w Wielki Czwartek rozpoczynamy Trzy Święte Dni – Męki i Śmierci, spoczynku w Grobie oraz Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa trwające do niedzielnego wieczoru.
  1. PIERWSZA DOBA TRIDUUM

(PO ZAPADNIĘCIU ZMROKU W WIELKI CZWARTEK)

 • Wielki Czwartek  godz. 1800 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
  • przeniesienie Najśw. Sakr. do Kaplicy Adoracji zwanej Ciemnicą
  • adoracja przy Ciemnicy całonocna
  • godz. 2000 czwartek – Godzina Czytań z Wielkiego Piątku
  • godz. 800 piątek – Jutrznia
  • godz. 1000 piątek – rozważania Drogi Krzyżowej
  • godz. 1500 piątek – Modlitwy Nowenny o Miłosierdziu Bożym
  • koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec (część bolesna)
  • godz. 1800 piątek – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
  • przeniesienie  Najświętszego Sakr. do Kaplicy Grobu Pańskiego
  • adoracja przy Grobie Pańskim
  • DRUGA DOBA TRIDUUM

(PO ZAPADNIĘCIU ZMROKU W WIELKI PIĄTEK)

 • piątek po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej – Godzina Czytań z Wielkiej Soboty
  • całonocna adoracja
  • godz. 800 sobota – Jutrznia
  • godz. 1500 sobota – Modlitwy Nowenny o Miłosierdziu Bożym
  • koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec (część bolesna)
  • godz. 1515 sobota – nieszpory
  • zakończenie adoracji przy Grobie Pańskim godz. 1600
  • TRZECIA DOBA TRIDUUM

(PO ZAPADNIĘCIU ZMROKU W WIELKĄ SOBOTĘ)

 • GODZ. 2100 SOBOTA – rozpoczęcie obchodu Zmartwychwstania Chrystusa MSZĄ WIGILII PASCHALNEJ – PIERWSZĄ MSZĄ NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA
  • Nocna procesja rezurekcyjna na zakończenie Wigilii Paschalnej
  • godz. 530 niedziela – Jutrznia
  • godz. 600 niedziela – poranna procesja rezurekcyjna
  • godz. 630 niedziela – Druga Msza św. Niedzieli Zmartwychwstania
  • niedziela -kolejne Msze św. – godz. 1000, 1200, 1800
  • godz. 1700 Różaniec (część chwalebna) i koronka do Miłosierdzia Bożego
  • godz. 1900 niedziela – Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania
 •  W CZASIE TRIDUUM PASCHALNEGO
  • Wielki Piątek
   • obowiązuje post ścisły paschalny
   • kancelaria tego dnia nieczynna
   • Ofiary składane przy Adoracji Krzyża w czasie Liturgii Męki Pańskiej  przeznaczone są na konserwację Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
   • Po Liturgii adoracja przy Grobie Pańskim całonocna
   • W Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego trwającą do Niedzieli Miłosierdzia od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego o godz. 1500, kolejne dni godz. 1730 w kościele.
  • Wielka Sobota
   • obowiązuje post paschalny – powstrzymanie się od pokarmów mięsnych
   • od godz. 830 do 1500 będziemy błogosławić pokarmy na stół Wielkanocny.
   • Ministranci będą rozprowadzać wodę święconą.
  • Noc Zmartwychwstania
   • na liturgię Wigilii Paschalnej przychodzimy ze świecami (najlepiej chrzcielnymi) zabezpieczonymi osłonkami
   • Kandydaci do bierzmowania pragnący przyjąć sakrament w tym roku uroczyście odnowią przyrzeczenia chrzcielne
  • Poranek Wielkanocny
   • procesja rezurekcyjna po jutrzni o godz. 600 zapraszamy do podjęcia tradycyjnych posług
Niedziela, 28.03. NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
700++Kazimierza, Krzysztofa Górskich, Helenę, Bronisława, Tadeusza Wadasów, Leokadię, Józefa Książek (K)
830++Kazimierza Drosio (19 rocznica), rodziców Aleksandrę i Franciszka (K)
830(MSZA POLOWA)
1000W intencji Parafian (K)
1000++Sylwestra (2 rocznica), Wiesława (37 rocznica) Strzelec, Helenę, Władysława Kalinowskich, Leszka Smolaka, Mariana Korulczyk, dusze w czyśćcu cierpiące (MSZA POLOWA)
1200++Annę Dobosz (9 rocznica), Mariannę (13 rocznica), Agnieszkę Gadomskie (K)
1200++Zofię, Aleksandra, Bogdana, Stanisława, Annę, Józefa Mioduszewskich, Wojciecha Wojdę (MSZA POLOWA)
1800+Ewę Świątek (28 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA) (K)
1800(ST)
Poniedziałek, 29.03. WIELKI PONIEDZIAŁEK
700+Stanisława Celej
1800+Ewę Świątek (29 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Wtorek, 30.03. WIELKI WTOREK                                                                                                                  
700+Ewę Świątek (30 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800++Czesława, Sławomira Kostków, Danutę Karwowską
Środa, 31.03. WIELKA ŚRODA
700O łaskę zdrowia w rodzinie
1800NOWENNA: Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę urodzin Agnieszki, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej; Dziękczynno – błagalna w 30 rocznicę urodzin Moniki, o Boże błogosławieństwo; O łaskę uzdrowienia dla Pawła; +Agatę Zalewską;
Czwartek, 01.04. WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ
1800W intencji kapłanów
1800W intencji kapłanów
1800W intencji kapłanów
2000GODZINA CZYTAŃ
Piątek, 02.04. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
800JUTRZNIA
1000DROGA KRZYŻOWA
1500NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I RÓŻANIEC (CZĘŚĆ BOLESNA)
1800LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ I GODZINA CZYTAŃ
Sobota, 03.04. RANO
800JUTRZNIA
1500NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I RÓŻANIEC (CZĘŚĆ BOLESNA) NIESZPORY
03.04. (SOBOTA WIECZOREM)NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
2100WIGILIA PASCHALNA Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ PÓŁNOCY W INTENCJI PARAFIAN
2100W INTENCJI WYNAGRADZAJĄCEJ MATCE BOŻEJ
2100 
Niedziela, 04.04. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (W DZIEŃ)
530JUTRZNIA
600PROCESJA REZUREKCYJNA I MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA W INTENCJI PARAFIAN
1000W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
1200++zmarłych z całej rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
1700NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I RÓŻANIEC (CZĘŚĆ CHWALEBNA)
1800+Krzysztofa Sagan Rosińskiego (intencja od sanitariuszek)
1900NIESZPORY

OGŁOSZENIA – PRZEBIEG ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO – HALINÓW 2021

Wieczorem w Wielki Czwartek rozpoczynamy Trzy Święte Dni – Męki i Śmierci, spoczynku w Grobie oraz Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa trwające do niedzielnego wieczoru.

PIERWSZA DOBA TRIDUUM

(PO ZAPADNIĘCIU ZMROKU W WIELKI CZWARTEK)

 • Wielki Czwartek  godz. 1800 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
 • przeniesienie Najśw. Sakr. do Kaplicy Adoracji zwanej Ciemnicą
 • adoracja przy Ciemnicy całonocna
 • godz. 2000 czwartek – Godzina Czytań z Wielkiego Piątku
 • godz. 800 piątek – Jutrznia
 • godz. 1000 piątek – rozważania Drogi Krzyżowej
 • godz. 1500 piątek – Modlitwy Nowenny o Miłosierdziu Bożym
 • koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec (część bolesna)
 • godz. 1800 piątek – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
 • przeniesienie  Najświętszego Sakr. do Kaplicy Grobu Pańskiego
 • adoracja przy Grobie Pańskim

DRUGA DOBA TRIDUUM

(PO ZAPADNIĘCIU ZMROKU W WIELKI PIĄTEK)

piątek po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej – Godzina Czytań z Wielkiej Soboty

 • całonocna adoracja
 • godz. 800 sobota – Jutrznia
 • godz. 1500 sobota – Modlitwy Nowenny o Miłosierdziu Bożym
 • koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec (część bolesna)
 • godz. 1515 sobota – nieszpory
 • zakończenie adoracji przy Grobie Pańskim godz. 1600

TRZECIA DOBA TRIDUUM

(PO ZAPADNIĘCIU ZMROKU W WIELKĄ SOBOTĘ)

 • GODZ. 2100 SOBOTA – rozpoczęcie obchodu Zmartwychwstania Chrystusa MSZĄ WIGILII PASCHALNEJ – PIERWSZĄ MSZĄ NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA
 • Nocna procesja rezurekcyjna na zakończenie Wigilii Paschalnej
 • godz. 530 niedziela – Jutrznia
 • godz. 600 niedziela – poranna procesja rezurekcyjna
 • godz. 6.30 niedziela – Druga Msza św. Niedzieli Zmartwychwstania
 • niedziela -kolejne Msze św. – godz. 830, 1000, 1200, 1800
 • godz. 1700 Różaniec (część chwalebna) i koronka do Miłosierdzia Bożego
 • godz. 1900 niedziela – Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania

W CZASIE TRIDUUM PASCHALNEGOWielki Piątek

obowiązuje post ścisły paschalny

kancelaria tego dnia nieczynna

Ofiary składane przy Adoracji Krzyża w czasie Liturgii Męki Pańskiej  przeznaczone są na konserwację Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Po Liturgii adoracja przy Grobie Pańskim całonocna

W Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego trwającą do Niedzieli Miłosierdzia od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego o godz. 1500, kolejne dni godz. 1730 w kościele.

Wielka Sobota

obowiązuje post paschalny – powstrzymanie się od pokarmów mięsnych

od godz. 830 do 1500 będziemy błogosławić pokarmy na stół Wielkanocny.

Ministranci będą rozprowadzać wodę święconą.

Noc Zmartwychwstania

na liturgię Wigilii Paschalnej przychodzimy ze świecami (najlepiej chrzcielnymi) zabezpieczonymi osłonkami

Kandydaci do bierzmowania pragnący przyjąć sakrament w tym roku uroczyście odnowią przyrzeczenia chrzcielne

Poranek Wielkanocny

procesja rezurekcyjna po jutrzni o godz. 600 zapraszamy do podjęcia tradycyjnych posług

OGŁOSZENIA I INTENCJE V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.03.2021 R.

OGŁOSZENIA

1 Dziś po Mszy Świętej o 830 Modlitwa Wypominkowa; po Mszy Świętej o 1000 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale; po Mszy Świętej o g. 1200 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych. Dziś także o. Zdzisław głosi kazania misyjne. Ofiarami do skarbony można wspomóc jego działalność misyjną w Rwandzie. 

2 We wtorek po Mszy Świętej porannej Nabożeństwo do św. Józefa, a po Mszy Świętej wieczornej konferencja rekolekcyjna i Adoracja Najświętszego Sakramentu do 2000 (Rekolekcje Maryjne).

3 W środę o 1745 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4 W czwartek będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte będą o 700 1000 1800 2000. Podjęcie Duchowej Adopcji na każdej Mszy Świętej. W zakrystii dostępne są DEKLARACJE DLA OSÓB CHĘTNYCH DO PRZYSTĄPIENIA DO DUCHOWEJ ADOPCJI W TYM ROKU. Na Mszy Świętej o g. 1800 przyjęcie do Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi Niepokalanej osób po 33 dniowych rekolekcjach.  Adoracja Najświętszego Sakramentu tego dnia po Mszy Świętej o g. 1800 do Mszy Świętej o g. 2000. W trakcie Adoracji Różaniec Święty.

5 W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu na Ołtarzu Głównym po Mszy Świętej porannej do g. 1645 (w trakcie Adoracji od razu po wystawieniu Najświętszego Sakramentu Koronka do Bożego Miłosierdzia i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa); o 1700 Droga Krzyżowa dla dzieci; po Mszy Świętej o g. 1800 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Po Mszy Świętej porannej ks. Przemek pojedzie do chorych z Sakramentami Świętymi.

6 Przyszła niedziela to już Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Na każdej Mszy Świętej będziemy czytać opisu Meki Pańskiej i będzie obrzęd poświęcenia palm. TEGO DNIA PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS BĘDZIE ROZPROWADZAŁ PALMY. Po Mszy Świętej o 830 Modlitwa Wypominkowa; po Mszy Świętej o 1000 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale.

7 Ks. Łukasz pomagający nam w parafii dziś zaczyna rekolekcje w Brzeznach k. Ropczyc. Zachęcamy do wysłuchania nauk rekolekcyjnych ks. Łukasza wygłaszanych w tej małej, ale urokliwej .miejscowości poniedziałek, wtorek środa godz. 1800 Zapraszamy na stronę https://www.facebook.com/parafiaBrzeziny/ i https://fb.watch/4lE9QA2Pwt/

8 Prosimy, aby w miarę możliwości korzystać z sakramentu pokuty. Prosimy nie odkładać spowiedzi świętej do ostatniej chwili. Ostatnie dni spowiedzi w naszej parafii przed świętami to Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek. Będziemy wtedy wraz z zaproszonymi kapłanami spowiadać od 1700 – 2000.

9 Informujemy, że jest otwarta poradnia przedmałżeńska. Zapraszamy na 3 spotkania w poradni narzeczonych, którzy w naszej parafii zamierzają wziąć ślub. Dokładne informacje w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

10 Przypominamy, że Komunia Święta na dłoń udzielana jest pod obrazem Jezusa Miłosiernego.

11 Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na utrzymanie naszego kościoła. Dziękujemy również za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i wystrój kościoła na Triduum.

12 Przypominamy o zaostrzonym reżimie sanitarnym. Jednocześnie przypominamy również że została udzielona dyspensa od udziału we mszy niedzielnej i osoby mocniej zagrożone ciężkim przechodzeniem choroby oraz żywiące jakąkolwiek obawę nie muszą we mszy bezpośrednio uczestniczyć. Na naszej stronie parafialnej jest dostępna transmisja ze mszy niedzielnej o godz. 1000.

13 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Niedziela, 21.03. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
700Dziękczynna za ks. Proboszcza i ks. Przemka, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej (K)
830++Jerzego, Annę, Adama Płoszajów (K)
1000W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych (K)
1000O Boże błogosławieństwo dla Marii Rakoczy w 80 rocznicę urodzin (ST)
1200++Karola (3 rocznica), Henrykę Kruszyńskich (K)
1200++Teresę Sierpińską (1 rocznica), Dianę Sobiech (ST)
1800+Ewę Świątek (21 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA) (K)
Poniedziałek, 22.03.
700+Ewę Świątek (22 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800++Annę, Stanisława Żuchowskich, zm. z r. Żuchowskich, Marię, Bolesława Ignaczak, Grzegorza Wojciecha Ładny, Józefa Gadomskiego, zm. z r. Gadomskich, Jadwigę Borkowską
Wtorek, 23.03.
700++Janinę, Franciszka, Henryka Kuśmierowskich
1800+Ewę Świątek (23 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Środa, 24.03.
700+Ewę Świątek (24 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800NOWENNA: O zdrowie Doroty i jej córeczki; Dziękczynno – błagalna w 46 rocznicę urodzin Krzysztofa, o Boże błogosławieństwo dla niego i całej rodziny; W intencji księży posługujących w naszej parafii i w intencji ks. Marcina; +Agatę Zalewską;
Czwartek, 25.03. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
700++Tadeusza Turlej (10 rocznica), Bolesława Sadowskiego
1000 
1800+Ewę Świątek (25 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
2000++Cecylię (2 rocznica), Stanisława, Tadeusza Jeżaków, Jadwigę Wojtulską
Piątek, 26.03.
700+Ewę Świątek (26 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800NOWENNA: +Mieczysława Dubińskiego (30 dzień po pogrzebie); +Czesława Kostka; +Agatę Zalewską; +Mariannę Lesińską; +Czesława Kostka; +Danutę Karwowską; +Ks. Stanisława Rawskiego;
Sobota, 27.03.
700+Ewę Świątek (27 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800Rez. p. Janaszek
Niedziela, 28.03. NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
700++Kazimierza, Krzysztofa Górskich, Helenę, Bronisława, Tadeusza Wadasów, Leokadię, Józefa Książek
830++Kazimierza Drosio (19 rocznica), rodziców Aleksandrę i Franciszka (K)
1000W intencji Parafian (K)
1000++Sylwestra (2 rocznica), Wiesława (37 rocznica) Strzelec, Helenę, Władysława Kalinowskich, Leszka Smolaka, Mariana Korulczyk, dusze w czyśćcu cierpiące (ST)
1200Rez. p. Dobosz (K)
1200++Zofię, Aleksandra, Bogdana, Stanisława, Annę, Józefa Mioduszewskich (ST)
1800+Ewę Świątek (28 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA) (K)

OGŁOSZENIA I INTENCJE IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14.03.2021 R.

1 Dziś po Mszy Świętej o 830 Modlitwa Wypominkowa; na Mszy Świętej o g. 1000  błogosławieństwo dla Ostiariuszy (liturgiczne wprowadzenie ich w posługę) oraz promocja ministrancka Kandydatów na ministrantów;  a po Mszy Świętej o 1000 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale; O 1900 spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania (kandydaci przynoszą swoje indeksy); cały dzień także będzie trwał Kiermasz Misyjny Dzieci – Adopcja Serca oraz kiermasz Caritasu.

2 We wtorek po Mszy Świętej porannej Nabożeństwo do św. Józefa, a po Mszy Świętej wieczornej konferencja rekolekcyjna i Adoracja Najświętszego Sakramentu do 2000 (Rekolekcje Maryjne).

3 W środę o 1745 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po Mszy Świętej Akatyst do św. Józefa.

4 W czwartekAdoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej wieczornej do g. 2000. W trakcie Adoracji po Mszy Świętej Różaniec Święty, a o 1945 Kompleta i Apel Jasnogórski.

5 W piątek będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa. Tego dnia Msze Święte będą o godzinach: 700 1000 1800 2000. Tego dnia wystawienie Najświętszego Sakramentu na Ołtarzu Głównym po Mszy Świętej porannej do g. 1645 /z przerwą na Mszę Świętą o g. 1000/ (w trakcie Adoracji od razu po wystawieniu Najświętszego Sakramentu Koronka do Bożego Miłosierdzia i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa); o 1700 Droga Krzyżowa dla dzieci; po Mszy Świętej o g. 1800 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. TEGO DNIA Z RACJI UROCZYSTOŚCI MOŻNA SPOŻYWAĆ POKARMY MIĘSNE. RÓWNIEŻ TEGO DNIA KANCELARIA PARAFIALNA BĘDZIE NIECZYNNA.

6 W niedzielę po Mszy Świętej o 830 Modlitwa Wypominkowa; po Mszy Świętej o 1000 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale; po Mszy Świętej o g. 1200 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych.

7 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Msze Święte będą o 700 1000 1800 2000. Podjęcie Duchowej Adopcji na każdej Mszy Świętej. W zakrystii dostępne są DEKLARACJE DLA OSÓB CHĘTNYCH DO PRZYSTĄPIENIA DO DUCHOWEJ ADOPCJI W TYM ROKU. Na Mszy Świętej o g. 1800 przyjęcie do Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi Niepokalanej osób po 33 dniowych rekolekcjach.

8 Informujemy, że jest otwarta poradnia przedmałżeńska. Zapraszamy na 3 spotkania w poradni narzeczonych, którzy w naszej parafii zamierzają wziąć ślub. Dokładne informacje w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

9 Przypominamy, że Komunia Święta na dłoń udzielana jest pod obrazem Jezusa Miłosiernego.

10 Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na utrzymanie naszego kościoła.

11 Uczestnicząc we Mszach Świętych i  Nabożeństwach w kościele pamiętajmy o reżimie sanitarnym i obowiązku zakrywania dróg oddechowych (noszenia maseczek).

12 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Niedziela, 14.03. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
700+Ewę Świątek (14 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA) (K)
830+Aleksandra (4 rocznica), Wandę, Jana Otto (K)
830+Andrzeja (K)
1000W intencji Parafian (K)
1000+Krzysztofa Sagan – Rosińskiego (ST)
1200++Halinę (3 rocznica), Zdzisława, Jadwigę, Władysława Świderskich, Henrykę, Tadeusza Gałązka, Aleksandra Adamiaka (K)
1200(ST)
1800++Edwarda, Józefę, Natalię, Bolesława Jarosz, Stanisławę, Józefa Kaim (K)
Poniedziałek, 15.03.
700W intencji dziękczynnej za ks. Proboszcza i ks. Przemka, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
1800+Ewę Świątek (15 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Wtorek, 16.03.                                                                                                                  
700+Ewę Świątek (16 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800Rez. p. Otto
Środa, 17.03.
700+Ewę Świątek (17 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800NOWENNA: Dziękczynno – błagalna w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo; +Agatę Zalewską;
Czwartek, 18.03.
700+Krzysztofa Bieniek
1800+Ewę Świątek (18 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Piątek, 19.03.
700+Ewę Świątek (12 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1000++Kazimierę Borówek, zm. z r. Borówek
1800NOWENNA: +Witolda Gniado (30 dzień po pogrzebie); +Jerzego Dranickiego (30 dzień po pogrzebie); +Kazimierę Pawlik (intencja od Caritasu); +Czesława Kostka; +Agatę Zalewską; +Mariannę Lesińską; +Czesława Kostka; +Henryka Karwowskiego; ++Józefa, Zofię Smoderek, Stanisława, Janinę, Edmunda Rudnickich, Stanisława Witan, zm. z r. Witanów, Rudnickich, Smoderków, Pawłowskich; ++Helenę, Aleksandra Zalewskich, Janusza Robak (15 rocznica); ++Teodora (6 rocznica), Piotra, Bronisławę Dobosz, Józefa, Stanisławę Rogala; ++Zofię, Józefa Kwiatkowskich i ich rodziców; +Alinę Rak (7 rocznica); ++Władysława, Lucynę Stolarskich, Józefa, Janinę Antos, Józefa, Janinę Grynfelder, Józefa, Helenę Miłosz; +Józefa Szmit; +Halinę Parobczak; ++Helenę, Józefa Rogalskich, Franciszkę, Zofię Królaków, Ks. Mariusza Królaka, Przemysława Dziołaka; +Józefa Boruckiego (intencja imieninowa);
2000++Wacława i Stanisławę Jaglińskich, Eugeniusza, Ewę Kowalewskich, zm. z r. Kowalewskich i Jaglińskich
Sobota, 20.03.
700+Ewę Świątek (20 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800++Józefa, Stanisławę, Jana, Józefa, Stanisława, Leszka Kaim, Józefa, Elżbietę Czarniak, Stanisława Krupę, Marcina Kozę;
Niedziela, 21.03. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
700W intencji Parafian (K)
830++Jerzego, Annę, Adama Płoszajów (K)
1000W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych (K)
1000o Boże błogosławieństwo dla Marii Rakoczy w 80 rocznicę urodzin (ST)
1200Rez. p. Borkowska (K)
1200++Teresę Sierpińską (1 rocznica), Dianę Sobiech (ST)
1800+Ewę Świątek (21 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA) (K)