OGŁOSZENIA NIEDZIELA 12 listopada 2023r.

1. Dzisiaj niedziela 12 listopada

– modlitwa wypominkowa g. 9.30. w intencji nowo podanych zmarłych (cz.1)

– o godz. 11.00. świętowanie 550. rocznicy powstania parafii św. Anny w Jakubowie oraz koronacji wizerunku św. Anny Samotrzeciej.

Proboszczem jest dawny nasz wikariusz ks. Mirosław Tempczyk

3. w tygodniu

– Wszelkie spotkania grup i kancelaria wg ustalonego porządku

– kancelaria poniedziałek po mszy, i środa 17.00, w piątek kancelaria nieczynna.

– 15.11 w środę po mszy porannej rozpoczniemy Nabożeństwo 40godzinne. Wystawienie Najświętszego Sakramentu do czwartku 16.11. do godziny 22.00. Adoracja w Kaplicy Matki Bożej.

Prosimy o wpisywanie się na listę adorujących.

– 16.11 w naszej świątyni Rocznica Poświęcenia kościoła własnego. Msze św 7.00 i 18.00.

– 17.11. to dzień odpustu parafialnego. U nas Uroczystość MB Miłosierdzia. Msze święte – godz. 7.00 i główna msza odpustowa z modlitwami i procesją g. 18.00

– 18.11. o godz. 16.00 na sali teatralnej spotkanie dotyczące kolędników misyjnych i jasełek. Zapraszamy wszystkich, którzy się zgłosili oraz nowych chętnych. Zostanie dokonany podział na grupy i przydział ról.

2. Za tydzień w niedzielę 19 listopada

– modlitwa wypominkowa g. 9.30. (cz.2)

–  tradycyjna zbiórka do puszek na inwestycje parafialne i spłatę za wykonane prace przy malowaniu kościoła.

3. Zachęcamy do czytania tygodnika Idziemy

            Nabożeństwo 40 godzinne ma bardzo bogatą i długą tradycję. Już w 1539 r. papież Paweł III pisał, że powstało, aby „ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa”.

            Polega ono na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jest to więc nabożeństwo eucharystyczne. Adoracja trwa 40 godzin przede wszystkim dla upamiętnienia czasu, jaki według tradycji ciało Zbawiciela było złożone w grobie.

            Nabożeństwo było dawniej sprawowane bez ustanku w kolejnych kościołach: gdy tylko kończyło się w jednym miejscu, rozpoczynane było w następnym. Starano się też, by adoracja trwała dzień i noc, nieprzerwanie czterdzieści godzin pod rząd.

            Konstytucja „Graves et diuturnae” papieża Klemensa VIII, wydana w 1592 r. zaprowadzała w Rzymie nieprzerwany cykl uroczystych wystawień Najświętszego Sakramentu, odbywający się po kolei w różnych kościołach, w każdym po czterdzieści godzin, „(…) tak, by w każdej godzinie dnia i nocy, przez cały rok, modlitwa wznosiła się bez ustanku przed oblicze Pana”. Znamienne, że również Klemens VIII miał na uwadze przede wszystkim pokój chrześcijaństwa: „Módlcie się o zgodę wśród chrześcijańskich książąt, módlcie się, by wrogowie naszej wiary, straszliwi Turcy, którzy w swej pełnej pychy zaciekłości grożą zniewoleniem i zniszczeniem całego chrześcijańskiego świata, mogli być powaleni prawicą Wszechmogącego Boga”.

4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary na malowanie kościoła.

Wpłaty można kierować na konto z dopiskiem malowanie, lub bezpośrednio w kopertach. potrzebne 53 tys.

            Kwoty darowizn składanych na rzecz naszej parafii przelewem bankowym mogą być następnie odliczone od podstawy opodatkowania i uwzględnione w zeznaniu podatkowym PIT składanym za rok, w którym dokonano darowizny. Powyższe oznacza, że darowizna ta obniży należny podatek do zapłaty lub cześć tej kwoty może być następnie zwrócona do ofiarodawcy jako zwrot podatku. W tytule przelewu bankowego prosimy dopisać „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO. (MALOWANIE KOŚCIOŁA).

Wpłaty indywidualnie (konto, koperty)

zbiórka do puszek inwestycyjnych

Suma całości  z dodatkowymi pracami 125 tys. zł. Wpłacono od początku prac 70 tys. PLN, które zostały przekazane wykonawcy. Bóg zapłać. Brak ok 53 tys.

Za tydzień tradycyjna zbiórka do puszek na inwestycje parafialne. Proszę o zmobilizowanie także osób mniej zaangażowanych w życie parafii.