Jesteś tutaj

OGŁOSZENIA XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 WRZEŚNIA 2019 r.

1 Dziś odbędzie się spotkanie dla kandydatów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. Młodzież z grupy młodszej (była klasa 8) o g. 15.00 , a młodzież z grupy starszej (była klasa III gimnazjum) o g. 16.15. Nowa grupa kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zostanie zawiązana dopiero po Bierzmowaniu powyższych grup.
2 Dziś po wieczornej Mszy świętej odbędzie się kolejna konferencja w ramach naszej parafialnej Winnicy. Prelegentem będzie o. Tomasz Nowak OP – kaznodzieja wędrowny, rekolekcjonista, wykładowca homiletyki, przeor klasztoru w Łodzi, współtworzy Dominikański Ośrodek Kaznodziejski. Serdecznie zapraszamy.
3 W środę zapraszamy wszystkie dziewczynki, które chciałyby zostać bielankami na spotkanie z paniami katechetkami, które odbędzie się o godz. 16.45 w Sali Teatralnej .
4 W I czwartek po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo w intencji nowych powołań i Adorację Najświętszego Sakramentu do g. 20.00. Modlitwę Adoracyjną kończymy Kompletą i Apelem Jasnogórskim.
5 W I piątek zapraszamy wystawienie Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji przez cały dzień, od Mszy Świętej. o g. 7.00 do 16.00, a z racji Międzynarodowej Adoracji Eucharystycznej Dzieci od g. 16.00 do g. 17.00 odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu na głównym ołtarzu i Modlitwa Różańcowa dzieci w intencjach pokoju. Tego dnia parafialne Nabożeństwo Różańcowe odbędzie się w ramach tej Międzynarodowej Godziny Adoracji Dzieci (nie będzie tego dnia Nabożeństwa Różańcowego po Mszy Świętej wieczornej). Spowiedź od g. 16.00. Msze Święte będą odprawiane o g.: 7.00 17.00 oraz 18.00. Po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na kolejną katechezę dla dorosłych dotyczącą Encykliki św. Pawła VI Humanae Vitae.
6 W I sobotę miesiąca, zapraszamy na NABOŻEŃSTWO I SOBOTNIE - WYNAGRADZAJĄCE ZA GRZECHY PRZECIW NIEPOKALANEMU SERCU MARYI i Adorację Najświętszego Sakramentu do g. 9.00. Nabożeństwo rozpoczynamy Mszą Świętą o g. 7.00. Tych wszystkich, którzy ze względu na poranną godzinę nie mogą uczestniczyć w tym nabożeństwie u nas w parafii, zapraszamy na to nabożeństwo do parafii w Długiej Kościelnej o g. 18.00.
7 Doroczne przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa rozpocznie się w naszej parafii w sobotę 5 października br. o godz. 19.00. Będzie obejmowało 10 spotkań (w kolejne soboty). Zapraszamy narzeczonych.
8 W I niedzielę miesiąca uczcimy Pana Jezusa Procesją Eucharystyczną po Mszy Świętej o g. 10.00. Po Procesji odbędzie się Spotkanie Formacyjne dla Kół Żywego Różańca. Zaś po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do g. 20.00. Ta godzinna modlitwa adoracyjna ma za cel podziękowanie za dar życia, obronę poczętego życia, ale także wyproszenie daru życia. Zapraszamy więc wszystkich, którzy: są rodzicami, trwają w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, mamy, które są w stanie błogosławionym i chcą wypraszać łaskę szczęśliwego rozwiązania, ale także te małżeństwa, które pragną przyjąć życie w osobie swoich dzieci i o to proszą.
9 W niedzielę 6 października o g. 16.00 zapraszamy dzieci i rodziców z klas III przygotowujących się do I Komunii Świętej na Mszę Świętą, połączoną z katechezą liturgiczną oraz na Różaniec po Mszy Świętej. Tego dnia odbędzie się poświęcenie i rozdanie Różańców Świętych.
10 W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na Dom Św. Siostry Faustyny w Ostrówku.
11 Zapraszamy dorosłych, młodzież, dzieci na Nabożeństwa Różańcowe w naszej parafii, które w tym roku będą odbywały się dla dorosłych i młodzieży od poniedziałku do soboty po wieczornej Mszy Świętej, a w niedziele o g. 17.15, a dla dzieci Różaniec będzie od poniedziałku do piątku o g.17.15 (Będą go prowadziły panie katechetki i będzie on bez wystawienia Najświętszego Sakramentu.)
12 Zapraszamy dziś do pani zakrystianki tych rodziców ze Wspólnoty Różańca Rodziców za Dzieci, którzy nie odebrali jeszcze nowych grafików modlitwy na kolejny rok.

ŚWIATOWA DZIECIĘCA GODZINA ŚWIĘTA
W pierwszy piątek października w wielu krajach świata dzieci przez jedną godzinę adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, prosząc Go o pokój w rodzinach i na całym świecie. Za przykładem trójki pastuszków z Fatimy – Hiacynty, Franciszka i Łucji – biorą do ręki różaniec. To inicjatywa Światowego Apostolstwa Fatimskiego. Inspiracją do Światowej Dziecięcej Eucharystycznej Godziny Świętej była historia trójki dzieci z Fatimy, którym objawiła się Matka Boża. Maryja przekazała małym pastuszkom, że świat pogrążony w niesprawiedliwości i przemocy może uratować nawrócenie, pokuta i szczera modlitwa. „Módlcie się o pokój i sprawiedliwość w świecie, aby ustały wojny i akty nienawiści” – usłyszały dzieci z ust Niepokalanej. W I piątek miesiąca października za przykładem fatimskich pastuszków miliony dzieci na całym świecie podejmują „misję ratunkową”. Czynią to w bardzo prosty sposób: biorą do ręki różaniec i klękają do modlitwy. Modlą się o pokój i miłość w rodzinach i we wszelkich innych relacjach społecznych, także na poziomie międzynarodowym. Do tej modlitwy dołączają także mali misjonarze z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, którzy wiedzą jak wielu ich rówieśników w różnych częściach świata cierpi z powodu wojen, konfliktów i innych aktów nienawiści. Choć nie znają ogromu ich cierpienia ani dokładnych statystyk, to od lat na różne sposoby niosą im cichą, lecz skuteczną pomoc. W pierwszy piątek października przed Najświętszym Sakramentem wspólnie z dziećmi świata modlą się o pokój: kardynałowie, biskupi, kapłani, nauczyciele i całe rodziny. Miejsca, w którym wszyscy gromadzą się na modlitwę – czy we wspaniałej katedrze, kościele parafialnym czy też wioskowej kaplicy – nie są ważne. Ważne jest to, że tak jak miliony dzieci w Afryce, Azji, Oceanii, Europie i w obu Amerykach otaczają świat modlitwą w intencji pokoju w swoich rodzinach i w rodzinach na całym świecie. Aby uczestniczyć w Światowej Dziecięcej Godzinie Świętej: Należy przyjść do kościoła/kaplicy przed Najświętszy Sakrament; odmówić modlitwę „Anioła Pokoju” i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi; odmówić różaniec w intencji pokoju, rodzin i kapłanów na świecie. ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ W NASZEJ PARAFII 4 PAŹDZIERNIKA, GODZINA 16.00.