Jesteś tutaj

ogłoszenia 04.11

1. Dziś, w I niedzielę, uczcimy Pana Jezusa Procesją Eucharystyczną po Mszy Świętej o g. 10.00. Po procesji odbędzie się spotkanie formacyjne dla Wspólnot Żywego Różańca.
2. Jutro o g. 18.00 zapraszamy dzieci i rodziców z klas III przygotowujących się do I Komunii Świętej na Mszę Świętą, połączoną z katechezą liturgiczną oraz na spotkanie formacyjne po Mszy Świętej. Po Mszy Świętej odbędzie się również błogosławieństwo i rozdanie modlitewników.
3. W piątek przypada Święto Bazyliki Laterańskiej. Tego dnia udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy nabożnie nawiedzą katedrę lub konkatedrę i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Pozostałe warunki odpustu to: bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
4. W piątek 9 listopada nie będzie Katechezy dla Dorosłych.
5. W przyszłą niedzielę, 11 listopada będziemy obchodzić 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Centralne obchody tego Święta w naszej Gminie odbędą się w Okuniewie. Program jest następujący: 10.45 uroczyste odegranie Hymnu Państwowego; 11.30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny; 12.30 – przemarsz na Cmentarz Parafialny; 13.15 – Koncert Patriotyczny i Grochówka.
6. W przyszłą niedzielę, 11 listopada będzie przeprowadzona zbiórka do skarbony z okazji dnia solidarności z Kościołem Prześladowanym.
7. W ciągu roku Modlitwa Wypominkowa będzie w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 9.15, a Msza Święta o g. 10.00 tego dnia będzie sprawowana w intencji tychże zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada można zyskać specjalny odpust zupełny ofiarowany tylko w intencji zmarłych. W tym celu należy: 1 - nawiedzić cmentarz, kościół lub kaplicę; 2 - odmówić tam Modlitwę Pańską, Wyznanie wiary, modlitwę według intencji Ojca Świętego; 3 - być w stanie Łaski Uświęcającej; 4 - przyjąć Komunię Świętą; 5 - nie mieć żadnego przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. [Warunek ten oznacza dyspozycję wewnętrzną: szczere, nie pozostawiające żadnych niedomówień nastawienie umysłu i woli na spełnianie Woli Bożej, jej najdrobniejszych nakazów i na pełne jej umiłowanie, przy równoczesnym odwróceniu się od wszelkich nieuporządkowanych powikłań ze światem, ludźmi oraz samym sobą.]Jest wskazane utrzymanie takiego stanu ducha przez cały okres dopełniania warunków połączonych z uzyskaniem odpustu zupełnego. Pewnym minimum jest zaistnienie takiego stanu w końcowy etapie wypełniania warunków odpustowych.
8. W niedzielę 18 listopada na Sali Teatralnej odbędzie się spotkanie formacyjne dla kandydatów do Sakrament Bierzmowania: klasy VIII SP o g. 15.00; klasy III Gimnazjum o g. 16.15.