Jesteś tutaj

Przyjdź do Parafialnego Zespołu Caritas

"Parafialny Zespół Caritas serdecznie zaprasza do pracy w Parafialnym
Zespole Caritas młodzież, i inne chętne osoby.
Ideą pracy w Caritas jest bezinteresownie nieść pomoc
i poświęcenie słabszym, potrzebującym i dotkniętym przez los w naszej społeczności jako wolontariusz.
Parafialny Caritas podejmuje różne formy pomocy, lecz nie zawsze
realizacja dochodzi do skutku ze względu na brak rąk do pracy.
Zapraszamy osoby które chcą pracować w Parafialnym Zespole Caritas
na najbliższe spotkanie 18 września 2018 po mszy św. wieczornej."