Jesteś tutaj

ŚWIECE WIELKANOCNE

Jak co roku w okresie Wielkiego Postu, rozprowadzane będą w naszej parafii paschaliki i świece Wielkanocne.
Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na cele statutowe
diecezjalnej Caritas, czyli na pomoc najuboższym mieszkańcom
naszej diecezji.