Jesteś tutaj

SKARBONKA JAŁMUŻNY WIELKOPOSTNEJ

Rozpoczął się Wielki Post, który jest dobrą okazją do czynienia dobra.
Jednym z nich jest Jałmużna.
Jałmużna to „datek dla biednych i potrzebujących”, uczynek miłosierny.
Pismo św. wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny.
Właściwym motywem dawania jałmużny jest miłość – miłość Boga i miłość bliźniego:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 41).
Zachęcamy do odbierania Skarbonek na Jałmużnę Wielkopostną , które są wyłożone są przy gazetkach parafialnych w kruchcie kościoła. Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży a także dorosłych na problemy bliźnich, oraz realna pomoc dla nich.
Biorąc Skarbonkę podejmujemy Jałmużnę na rzecz biednych i potrzebujących, rezygnując w tym czasie z przyjemności odmawiając sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności, wrzucając do skarbonek zaoszczędzone w ten sposób pieniążki.
Po 40 dniach Wielkiego Postu skarbonki przynoszone są do parafii zgodnie z miejscowym zwyczajem.
Środki pozyskane ze skarbonek zostają przeznaczone na dzieła charytatywne Parafialnego Zespołu Caritas.