Jesteś tutaj

Wspólnota parafialna „Adoramus”

Wspólnota parafialna „Adoramus”

Głównym celem wspólnoty jest nawiązanie przez każdą z jej osób osobistej relacji z Bogiem i stanie się aktywnym świadkiem Ewangelii. Cotygodniowe spotkania mają stworzyć środowisko dla nawiązania i pogłębiania relacji z Bogiem. To czytanie Słowa Bożego, wspólna modlitwa, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat naszej wiary, czy i jak Bóg jest obecny w naszym życiu. Spotykamy się co tydzień naprzemiennie w kościele (wszyscy) lub w domach w małych 6-9 osobowych grupkach, w których łatwiej wymienić myśli i doświadczenia. Stałym elementem tych spotkań jest konferencja przygotowywana przez księdza, wprowadzająca nas w różne zagadnienia wiary i stanowiąca bazę do pogłębionej wymiany myśli. Uczymy się różnych form modlitwy, ale również jak być uważnym i świadomym obecności Boga, jak własnym życiem dawać świadectwo wiary. Wspólnota – to miejsce
rozwoju nowego człowieka w każdym z nas.

Wspólnota Adoramus na FB ...