Jesteś tutaj

O Parafialnym Zespole Caritas

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Masz problem ? Oczekujesz pomocy ? Chcesz pomóc ?
Zadzwoń ! Telefon kontaktowy : 666 705 677

Spotkania :
w każdy pierwszy wtorek miesiąca - po Mszy św. o godzinie 18.00

Parafialny Zespół CARITAS powstał w październiku 2010. Założycielem Parafialnego Zespołu był ówczesny proboszcz parafii NMP Matki Łaski Bożej Rafał Szewczyk. Jest to odpowiedź na obserwowane i wciąż powiększające się w polskim społeczeństwie zjawisko biedy duchowej i materialnej.

W chwili obecnej zespół liczy 10 członków .

Przewodniczącym Zespołu jest Ksiądz Proboszcz Jan Strzyż.
Zarząd Zespołu stanowią:

  • Irena Robak - Prezes
  • Agnieszka Kobiałka - Wiceprezes
  • Iwona Krupa - Skarbnik
  • Katarzyna Goździewska i Agnieszka Janaszek- Członek

Celem Zespołu jest wyzwolenie wrażliwości i organizowanie parafialnej wspólnoty wiernych do pracy na rzecz tych mieszkańców naszej parafii, którzy wymagają naszego wsparcia i pomocy.

Od początku naszej działalności pomagamy dzieciom i młodzieży z naszej Parafii w nauce, z różnych okazji przekazujemy im paczki z przyborami szkolnymi, artykułami żywnościowymi i odzieżą. Organizujemy i finansujemy dla naszych dzieci wycieczki o charakterze religijno-kulturalnym.
Akcją wymagającą największego zaangażowania ze strony naszego Zespołu i najbardziej kosztowną są - organizowane od początku istnienia naszego dzieła CARITAS - letnie kolonie dla dzieci z terenu naszej gminy. Każdorazowo bierze w nich udział ok. 50 dzieci.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy i rozprowadzamy paczki świąteczne dla około 100 rodzin oraz organizujemy Wigilie dla mieszkańców naszej gminy. W tym okresie organizujemy również spotkanie kolędowe, na które zapraszamy wszystkich parafian. Szczególnymi gośćmi są dzieci ze stowarzyszenia KUBUŚ, które przedstawiają przygotowane przez siebie programy artystyczne i wraz z nami śpiewają kolędy.
Organizujemy również akcję zbiórki i dystrybucji odzieży oraz akcję "Serduszko", w ramach której osoby chętne fundują paczki zawierające przede wszystkim ciepłą odzież dla naszych dzieci.

Okresowo spotykamy się z osobami starszymi, w tym z pensjonariuszami PROMYKA. Czas spędzamy z nimi na wspólnej modlitwie, rozmowie i śpiewaniu pieśni religijnych.

Zjawiskiem obserwowanym obecnie, w coraz szerszym zakresie, jest potrzeba udzielania doraźnej pomocy finansowej, o którą zwracają się do nas osoby, którym brakuje środków na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb, w tym chleba i lekarstw.

Opisana powyżej pomoc stanowi jedynie przykład naszej działalności.
Warunkiem udzielania pomocy potrzebującym jest pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów oraz z prowadzonych przez nas akcji takich jak : sprzedaż zniczy i świec okolicznościowych, stroików, wiązanek i palm wielkanocnych wykonywanych przez członków i przyjaciół naszego Caritas. Najwięcej funduszy pozyskujemy dzięki organizowanemu wiosną PIKNIKOWI CARITAS. W dziele tym wspierają nas aktywnie osoby prywatne, a także różne stowarzyszenia i organizacje zarówno z terenu, jak i spoza naszej gminy.

Osoby mogące i pragnące w jakikolwiek sposób nam pomóc zapraszamy do współpracy.

Parafialny zespół Caritas