Jesteś tutaj

Sakrament Chrztu

Sakrament Chrztu jest udzielany w II i IV Niedzielę Miesiąca w czasie Mszy Świętej o g. 10.00 oraz w II dzień Świąt Bożego Narodzenia i w II dzień Świąt Wielkanocnych.

Wymagane dokumenty:

  1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).
  2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).
  3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz ich wiekiem
  4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność Chrzestnych.

    (WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO KOŚCIOŁA RZYMSKO – KATOLICKIEGO CHRZESTNYM MOŻE BYĆ JEDYNIE OSOBA, KTÓRA: jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadającej funkcji, którą ma pełnić (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 874, paragraf 3).

    Wybieramy dwóch, albo jednego chrzestnego.