Jesteś tutaj

Sakrament Bierzmowania

Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: Jan chrzcił wodą , wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Dz 11,16
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. Dz 10,44

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania to przygotowanie do świadomego i dojrzałego życia chrześcijańskiego.

Przygotowanie to odbywa się przede wszystkim w domu rodzinnym, poprzez świadectwo chrześcijańskiego życia rodziców, czyli życie, które wypełnione jest Bogiem w codzienności: modlitwa, Msza Święta, dobre słowa, dobre czyny.

Pomocą w tym przygotowaniu jest katecheza w szkole i comiesięczne katechezy w naszym kościele parafialnym, które odbywają się w niedziele. (Terminy spotkań są podawane w ogłoszeniach parafialnych.)

Jezus zaprasza cię, abyś przyjął jego największy dar!!! Dar ducha świętego!!! Nie zmarnuj tego czasu!!!

PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII ROZPOCZNĄ SIĘ WE WRZEŚNIU 2020 R.